Σελίδα: ()  1 ...  22  23  24  25  26  27  28  29  ()
Γενικές γνώσεις στα σύγχρονα συστήματα του αυτοκινήτου για:
? Τον τρόπο λειτουργίας τους.
? Τον έλεγχο του.
? Την διάγνωση τους .
Ανάπτυξη θεμάτων, επεξεργασία, ανεύρεση υλικού, συζήτηση και επέκταση των σχολικών δραστηριοτήτων με βοήθεια ιντερνετ, ηλεκτρονικού υλικού και ελευθερία συμμετοχής των μαθητών σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά τους.
Οι μαθητές δημιουργούν ένα προσωπικό electronic writing portfolio
Σημειώσεις, άρθρα, συζητήσεις για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Υλικό και Εργασίες για την Ε' Τάξη του 1ου ΔΣ Κέρκυρας
- Επαγγελματικό Λύκειο - Διοίκηση και Οικονομία - Β΄Τάξης - Αρχές Λογιστικής

Ελεύθερη πτώση των σωμάτων

Φύλλο εργασίας και προσομοίωση στις ιδιότητες των οξέων.

Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Τετάρτης Πέμπτης ή Έκτης τάξης Δημοτικού και είναι τετράμηνης διάρκειας. Σ? αυτή την ηλικία οι μαθητές έχουν ήδη άτυπες γνώσεις για τα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όχι όμως εκτενείς, ακριβείς και εμπεριστατωμένες. Το συγκεκριμένο μάθημα, βασιζόμενο στις εμπειρίες και τις γνώσεις των μαθητών, προσπαθεί να επεκτείνει, να εμπλουτίσει και να μετασχηματίσει αυτές τις γνώσεις. Πάνω απ' όλα όμως στοχεύει στην εκπαίδευση των μαθητών στα Μέσα, στο γραμματισμό στα μέσα.

Ως  γραμματισμός στα Μέσα μπορεί να οριστεί η ικανότητα ανεξάρτητης πρόσβασης, κατανόησης, ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης διαφόρων πτυχών των μέσων και των περιεχομένων τους, όπως και η δυνατότητα επικοινωνίας σε διαφορετικές περιστάσεις αλλά και η δυνατότητα δημιουργίας και διάδοσης περιεχομένων στα μέσα ενημέρωσης. Ως γραμματισμός των Μέσων επίσης μπορεί να οριστούν  οι γνώσεις για την λειτουργία και την επίδραση των μέσων στην κοινωνία,  η γνώση των τυπικών χαρακτηριστικών τους, η κριτική επεξεργασία του περιεχομένου τους και η σύγκρισή τους με την εξωτερική πραγματικότητα και, τέλος, η κατανόηση των πολιτισμικών, οικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών επιδράσεων στη δημιουργία, παραγωγή και μετάδοση των μηνυμάτων .

Ερευνα, αναζήτηση και εφαρμογή των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των Web 2.0 με υπόθεση εργασίας το μάθημα των Θρησκευτικών και κριτήριο τα ανθρώπινα δικαιώματα

Learning English through Video

central heating

Το μάθημα αυτό ανεφέρεται στα συστήματα Κεντρικής Θέρμανσης  τα οποία κατά κόρον χρησιμοποιούνται σήμερα ως μέσα θέρμανσης.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος εντοπίζονται  όλα τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται ένα τέτοιο σύστημα και αναλύεται επακριβώς η λειτουργία του κάθε ενός ξεχωριστά.

Τέλος σημειώνεται και η μεθοδολογία κατασκευής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.


Στο μάθημα αυτό γίνεται προσπάθεια να εξηγηθούν βασικές έννοιες της λογιστικής, χρήσιμες για μαθητές και καθηγητές Πληροφορικής, για μαθητές του τομέα Οικονομίας, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο που δεν έχει προηγούμενη επαφή με το αντικείμενο της Λογιστικής

Το μάθημα αναφέρεται στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου και απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ` Τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Pilot course about our countries Greece & Spain in a Comenius 1.1. Project called "Different Roots, Common Future"
Σελίδα: ()  1 ...  22  23  24  25  26  27  28  29  ()