Σελίδα: ()  1 ...  22  23  24  25  26  27  28  29  ()
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΣΙΚΗΣ -ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Το ποτάμι της Ζωής είναι μια δραστηριότητα για μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, που αξιοποιεί τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο μικρών φορητών συσκευών (όπως οι μαθητικοί υπολογιστές).

Η δραστηριότητα είναι σε μορφή παιχνιδιού και εξελίσσεται σε ένα υγροβιότοπο όπου μετά τη συλλογή την αναγνώριση μικρών οργανισμών που αποτελούν βιολογικούς δείκτες, θα προσδιορίσουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος.
Το ποτάμι της Ζωής είναι μια δραστηριότητα για μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, που αξιοποιεί τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο μικρών φορητών συσκευών (όπως οι μαθητικοί υπολογιστές).

Η δραστηριότητα είναι σε μορφή παιχνιδιού και εξελίσσεται σε ένα υγροβιότοπο όπου μετά τη συλλογή την αναγνώριση μικρών οργανισμών που αποτελούν βιολογικούς δείκτες, θα προσδιορίσουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος.
Το μάθημα έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου να ξεπεράσουν τις τυχόν δυσκολίες που συναντούν στα Μαθηματικά.
Γενικές γνώσεις στα σύγχρονα συστήματα του αυτοκινήτου για:
? Τον τρόπο λειτουργίας τους.
? Τον έλεγχο του.
? Την διάγνωση τους .
Γενικές γνώσεις στα σύγχρονα συστήματα του αυτοκινήτου για:
? Τον τρόπο λειτουργίας τους.
? Τον έλεγχο του.
? Την διάγνωση τους .
Ανάπτυξη θεμάτων, επεξεργασία, ανεύρεση υλικού, συζήτηση και επέκταση των σχολικών δραστηριοτήτων με βοήθεια ιντερνετ, ηλεκτρονικού υλικού και ελευθερία συμμετοχής των μαθητών σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά τους.
Οι μαθητές δημιουργούν ένα προσωπικό electronic writing portfolio
Σημειώσεις, άρθρα, συζητήσεις για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Υλικό και Εργασίες για την Ε' Τάξη του 1ου ΔΣ Κέρκυρας
- Επαγγελματικό Λύκειο - Διοίκηση και Οικονομία - Β΄Τάξης - Αρχές Λογιστικής

Ελεύθερη πτώση των σωμάτων

Φύλλο εργασίας και προσομοίωση στις ιδιότητες των οξέων.

Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Τετάρτης Πέμπτης ή Έκτης τάξης Δημοτικού και είναι τετράμηνης διάρκειας. Σ? αυτή την ηλικία οι μαθητές έχουν ήδη άτυπες γνώσεις για τα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όχι όμως εκτενείς, ακριβείς και εμπεριστατωμένες. Το συγκεκριμένο μάθημα, βασιζόμενο στις εμπειρίες και τις γνώσεις των μαθητών, προσπαθεί να επεκτείνει, να εμπλουτίσει και να μετασχηματίσει αυτές τις γνώσεις. Πάνω απ' όλα όμως στοχεύει στην εκπαίδευση των μαθητών στα Μέσα, στο γραμματισμό στα μέσα.

Ως  γραμματισμός στα Μέσα μπορεί να οριστεί η ικανότητα ανεξάρτητης πρόσβασης, κατανόησης, ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης διαφόρων πτυχών των μέσων και των περιεχομένων τους, όπως και η δυνατότητα επικοινωνίας σε διαφορετικές περιστάσεις αλλά και η δυνατότητα δημιουργίας και διάδοσης περιεχομένων στα μέσα ενημέρωσης. Ως γραμματισμός των Μέσων επίσης μπορεί να οριστούν  οι γνώσεις για την λειτουργία και την επίδραση των μέσων στην κοινωνία,  η γνώση των τυπικών χαρακτηριστικών τους, η κριτική επεξεργασία του περιεχομένου τους και η σύγκρισή τους με την εξωτερική πραγματικότητα και, τέλος, η κατανόηση των πολιτισμικών, οικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών επιδράσεων στη δημιουργία, παραγωγή και μετάδοση των μηνυμάτων .

Ερευνα, αναζήτηση και εφαρμογή των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των Web 2.0 με υπόθεση εργασίας το μάθημα των Θρησκευτικών και κριτήριο τα ανθρώπινα δικαιώματα
Σελίδα: ()  1 ...  22  23  24  25  26  27  28  29  ()