Page: ()  1 ...  25  26  27  28  29  30  31  32  ()
Σημειώσεις, άρθρα, συζητήσεις για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Υλικό και Εργασίες για την Ε' Τάξη του 1ου ΔΣ Κέρκυρας
- Επαγγελματικό Λύκειο - Διοίκηση και Οικονομία - Β΄Τάξης - Αρχές Λογιστικής

Ελεύθερη πτώση των σωμάτων

Φύλλο εργασίας και προσομοίωση στις ιδιότητες των οξέων.

Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Τετάρτης Πέμπτης ή Έκτης τάξης Δημοτικού και είναι τετράμηνης διάρκειας. Σ? αυτή την ηλικία οι μαθητές έχουν ήδη άτυπες γνώσεις για τα Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όχι όμως εκτενείς, ακριβείς και εμπεριστατωμένες. Το συγκεκριμένο μάθημα, βασιζόμενο στις εμπειρίες και τις γνώσεις των μαθητών, προσπαθεί να επεκτείνει, να εμπλουτίσει και να μετασχηματίσει αυτές τις γνώσεις. Πάνω απ' όλα όμως στοχεύει στην εκπαίδευση των μαθητών στα Μέσα, στο γραμματισμό στα μέσα.

Ως  γραμματισμός στα Μέσα μπορεί να οριστεί η ικανότητα ανεξάρτητης πρόσβασης, κατανόησης, ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης διαφόρων πτυχών των μέσων και των περιεχομένων τους, όπως και η δυνατότητα επικοινωνίας σε διαφορετικές περιστάσεις αλλά και η δυνατότητα δημιουργίας και διάδοσης περιεχομένων στα μέσα ενημέρωσης. Ως γραμματισμός των Μέσων επίσης μπορεί να οριστούν  οι γνώσεις για την λειτουργία και την επίδραση των μέσων στην κοινωνία,  η γνώση των τυπικών χαρακτηριστικών τους, η κριτική επεξεργασία του περιεχομένου τους και η σύγκρισή τους με την εξωτερική πραγματικότητα και, τέλος, η κατανόηση των πολιτισμικών, οικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών επιδράσεων στη δημιουργία, παραγωγή και μετάδοση των μηνυμάτων .

Ερευνα, αναζήτηση και εφαρμογή των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των Web 2.0 με υπόθεση εργασίας το μάθημα των Θρησκευτικών και κριτήριο τα ανθρώπινα δικαιώματα

Learning English through Video

central heating

Το μάθημα αυτό ανεφέρεται στα συστήματα Κεντρικής Θέρμανσης  τα οποία κατά κόρον χρησιμοποιούνται σήμερα ως μέσα θέρμανσης.

Κατά την διάρκεια του μαθήματος εντοπίζονται  όλα τα στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται ένα τέτοιο σύστημα και αναλύεται επακριβώς η λειτουργία του κάθε ενός ξεχωριστά.

Τέλος σημειώνεται και η μεθοδολογία κατασκευής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.


Στο μάθημα αυτό γίνεται προσπάθεια να εξηγηθούν βασικές έννοιες της λογιστικής, χρήσιμες για μαθητές και καθηγητές Πληροφορικής, για μαθητές του τομέα Οικονομίας, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο που δεν έχει προηγούμενη επαφή με το αντικείμενο της Λογιστικής

Το μάθημα αναφέρεται στη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου και απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ` Τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
Pilot course about our countries Greece & Spain in a Comenius 1.1. Project called "Different Roots, Common Future"

Μαθαίνοντας (με) την Αγγλική γλώσσα

Το
να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα είναι σαν να ανοίγεις ένα παράθυρο σε ένα
καινούριο κόσμο. Το να μαθαίνεις την Αγγλική γλώσσα είναι σαν να
ανοίγεις δρόμους επικοινωνίας με τη διεθνή κοινότητα, μιας και μέσω του
διαδικτύου διευκολύνεται η επικοινωνία με όλον τον κόσμο από όπου
βρίσκεσαι και όποτε έχεις χρόνο. Είναι όμως πολύ σημαντικό στο ξεκίνημα
να θέτεις ξεκάθαρους στόχους, να ψάχνεις εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης
και να συνεχίζεις την προσπάθεια χρησιμοποιώντας στρατηγικές που έχεις
ήδη αναπτύξει μαθαίνοντας τη μητρική ή/και άλλες γλώσσες. Στόχος αυτού
του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων
μέσω του συνεργατικού περιβάλλοντος του Moodle.

Τι νομίζετε ότι είναι Γιόγκα; Άνθρωποι που διπλώνονται στα 24, τεντώματα, περίεργες πόζες; Χαλάρωση και έλεγχος σώματος και πνεύματος; Διαλογισμός και αυτοσυγκέντρωση; Κοιτώντας ένα αναμμένο κερί για ώρες; Έχετε δίκιο, η Γιόγκα είναι όλα αυτά΄. Επίσηε είναι ένας τρόπος να ζει κανείς ισορροπημένη ζωή, να μην αγχώνεται και στις πιο δύσκολες συνθήκες, να είναι αισιόδοξος και ήρεμος, να ζήσει κάθε λεπτό της ζωής με πραγματικό νόημα, ίσως διαφορετικό για τον καθένα από μας. Επίσης διατηρεί το σώμα ακμαίο και γερό μέχρι τα βαθιά γεράματα χωρίς αρρώστιες που οφείλονται στό άγχος της καθημερινής ζωής.

Ο σκοπός δεν είναι να μάθουμε Γιόγκα μέσω της Τηλεκπαίδευσης γιατί χρειάζεται ένας πολύ καλός δάσκαλος/α. Ο σκοπός είναι να ενημερωθούμε για τη χρησιμότητα της Γιόγκα και ίσως πώς μπορούμε να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι και ευτυχισμένοι στην καθημερινή μας ζωή.

Το περιβάλλον αυτό (δεν είναι μάθημα) θα λειτουργήσει με τις δικές σας ανάγκες, προτάσεις και εμπειρίες.


Ένα μάθημα που σα σκοπό έχει να κάνει επίδειξη των προχωρημένων δυνατοτήτων του Moodle. Το θέμα του είναι ο ηλεκτρομαγνητισμός στο γήινο περιβάλλον.
Page: ()  1 ...  25  26  27  28  29  30  31  32  ()