Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()

Οι μαθητές  μέσω των λογοτεχνικών κειμένων θα μάθουν για τους ολυμπιακούς αγώνες .

Τόπος ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των Διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχεδιαγράμματα εκθέσεων, φύλλα εργασίας και διαδικτυακές ασκήσεις  στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου.

10 Μαθήματα ολπκληρωμάτων
10 Μαθήματα ολπκληρωμάτων
Σε αυτό το wiki θα συνεργαστούν όλοιν οιθ επιμορφωνόμενοι του Β΄επιπέδου στην Καστοριά. Το θέμα είναι η αξία των ομάδων του muntial 2014
Τάξη της Α Γυμνασίου, μάθημα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Σχέδια μαθήματος, εργασίες, ανατροφοδότηση.

Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του 2ου Γυμνασίου Σαλαμίνας για το μάθημα της Πληροφορικής Α΄ τάξης

 


Περιέχει ασκήσεις εμπέδωσης και αξιολόγησης
Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()