Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  ()

Οργάνωση  Ύλης Θρησκευτικών Α’  Γυμνασίου 2018 - 2019

Α’ Παλαιά Διαθήκη - Συνάντηση με τον προσωπικό Θεό της Βίβλου.

 

Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης.

Δημιουργία μαθήματος για wiki στην υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στα πλαίσια της επιμόρφωση Β1

Στην πλατφόρμα αυτή θα  παρέχεται ασύγχρονη εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων του Νομού Δωδεκανήσου που  συμμετέχουν στο επιμορφωτικό σεμινάριο "Διδασκαλία Μαθηματικών με τηλεκπαίδευση" συνολικής διάρκειας 20 ωρών. Το σεμινάριο διοργανώνεται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 Μαθηματικών του 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου Καραγιάννη Ιωάννη.

Μερικά χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας για εμένα:

υπηρεσιακό mail:iokaragi@sch.gr

Προσωπικό mail:karagiiv01@yahoo.gr

Ιστολόγιο:blogs.sch.gr/iokaragi (Μαθηματικός Περιηγητής)

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι πιλοτικής μορφής, με μικρή διάρκεια τεσσάρων διδακτικών εβδομάδων. Σχεδιάστηκε ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στο πολυνησιακό συγκρότημα της Δωδεκανήσου, αξιοποιεί το θεωρητικό πλαίσιο της επιμόρφωσης του Β' Επιπέδου. 

Ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος είναι: Η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, με έμφαση στη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη καθώς και τη σύνδεση των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών με την καθημερινή ζωή και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεση τους εκτεταμένη βιβλιογραφία με στόχο την αξιοποίηση του βασικού πυρήνα της κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Το πρόγραμμα στηρίζεται από σώμα επιμορφωτών, συντακτών σεναρίων απ' όλο το φάσμα των κλάδων της ειδικότητας των Φυσικών Επιστημών, που υπηρετούν στο νησί της Ρόδου.

Βασικό εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου είναι και επιλεγμένα σενάρια. Αρκετά από αυτά έχουν αξιολογηθεί με υψηλές βαθμολογίες και είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα «ΑΙΣΩΠΟΣ».

Οι επιμορφούμενοι θα εξοικειωθούν με τους τρόπους ένταξης πολυμεσικού υλικού στη διδακτική πράξη και τα εικονικά εργαστήρια του Phet Colorado. Παράλληλα δίνεται έμφαση στην ένταξη των πειραμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τελικός στόχος είναι ο σχεδιασμός μαθήματος-σεναρίου διδασκαλίας, η υλοποίηση του στην τάξη και η καταγραφή των συμπερασμάτων.

Η πλατφόρμα αυτή σχεδιάστηκε για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του Ν. Δωδεκανήσου για όσο χρονικό διάστημα τα σχολεία παραμείνουν κλειστά.

Ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του 2ου Γυμνασίου Σαλαμίνας για το μάθημα της Πληροφορικής Γ΄ τάξης

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΥΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΥΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

This is a support platform for the course Dyslexia for English Language Teachers. You can access the main materials here.

Η  θετική στάση των παιδιών απέναντι στη Τέχνη, καθώς και η γνωριμία τους  με σύγχρονους και κλασσικούς Ευρωπαίους ζωγράφους.

Ειδικότερα η προσέγγιση  έργων τέχνης αισθητικά, συναισθηματικά και τέλος γνωστικά.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα προσπαθήσω  οι μικροί μαθητές  να έρθουν σε επαφή με σπουδαία έργα Ευρωπαίων ζωγράφων, αποσκοπώντας  να διαφανεί τόσο  ο συναισθηματικός πλούτος του καλλιτέχνη-ζωγράφου όσο και του παιδιού-αποδέκτη που «μελετάει» την καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι γνωστό πως κάθε έργο τέχνης συγκινεί και παίρνει άλλη διάσταση και ερμηνεία ανάλογα με τη συναισθηματική φόρτιση του καθενός που παρατηρεί το έργο.

Κριτήριο επιλογής του κάθε ζωγραφικού έργου θα είναι, η δυνατότητα του πίνακα να μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών και ταυτόχρονα να τα ευαισθητοποιήσει.

Συγχρόνως  θα προσπαθήσω να κάνω επιλογή ζωγραφικών έργων που να συμπίπτουν χρονικά με τις εποχές, τις γιορτές, τα ήθη και τα έθιμα (π.χ. Νικηφόρος Λύτρας – Τα κάλαντα -Gustav Klimt – γιορτή μητέρας).

Μέσα από  διάφορες  δραστηριότητες  όπως  παρατήρηση,  θεατρικοί  αυτοσχεδιασμοί, τα παιδιά θα κληθούν να διαπιστώσουν  την ομορφιά του κάθε πίνακα, να βρουν τα κρυμμένα στοιχεία του, έτσι ώστε να νιώσουν την ικανοποίηση της ανακάλυψης και να την αποτυπώσουν με διάφορους τρόπους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως κύριο σκοπό να αναδείξει τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή παρεμβάσεων ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων στη διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου.

Ειδικότεροι στόχοι του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων:

Α) στη διδακτική των στρατηγικών μάθησης και

Β) στην αυτοαξιολόγηση του διδακτικού τους σχεδιασμού για το γλωσσικό μάθημα.

Το πρόγραμμα αυτό έχει τρέξει ήδη τρεις χρονιές σε δημοτικά σχολεία της Βοιωτίας με τη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων και έχει αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά του αναφορικά με την βελτίωση της επίδοσης των μαθητών που συμμετείχαν, όπως επίσης και στην θετική επίδρασή του στην μεταγνωστική ενημερότητα του εκπαιδευτικού κατά τη διδασκαλία της γραφής. Έχει σχεδιαστεί υπό τη μορφή έρευνας δράσης που περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εφαρμογή και αξιολόγηση των δράσεων με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι δράσεις έχουν χαρακτήρα διερευνητικό, δηλαδή θα ακολουθηθούν όλα τα απαραίτητα βήματα για να ελέγξουμε με τρόπο επιστημονικό την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών αυτών. Η έρευνα δράσης στοχεύει στην καλλιέργεια μιας στοχαστικής, αλληλεπιδραστικής και βιωματικής προσέγγισης για την επιμόρφωση των συμμετεχόντων με σκοπό να καλλιεργήσουν την ικανότητα τους να είναι αυτόνομοι επαγγελματίες που κρίνουν, οργανώνουν, κατανοούν και αναμορφώνουν τη διδακτική τους πρακτική και αναπτύσσονται επαγγελματικά.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Τετάρτης (Δ΄), Πέμπτης (Ε΄) και Έκτης (Στ΄) τάξης που υπηρετούν σε Δημοτικά σχολεία της Στερεάς Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες πρέπει είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, λόγω της εξ αποστάσεως φύσης του και προσωπικό λογαριασμό email στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Φορέας διεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας, Συντονιστής: Σπυριδούλα Κατσιφή-Χαραλαμπίδη
Υπεύθυνος Υλοποίησης/Επιμορφωτής: Μαστροθανάσης Κων/νος

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  ()