Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()
Πλατφόρμα εκπαιδευτικής συνεργασίας με συναδέρφους φιλολόγους
Κάτι πρέπει να πούμε αλλά τι ;

χαμόγελοθα εξετάσουμε εξισώσεις 1ου και 2ου βαθμού

Επίλυση ανισώσεων 1ου βαθμού

GeoGebra ένα δυναμικό λογισμικό μαθηματικών.
Γενικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι:

Να γνωρίσουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες των ιστολογίων, να αναγνωρίσουν την εκπαιδευτική τους αξία και να γίνουν ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ποιοτικά ιστολόγια με διδακτικό προσανατολισμό.
Γενικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι: Να γνωρίσουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες των ιστολογίων, να αναγνωρίσουν την εκπαιδευτική τους αξία και να γίνουν ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ποιοτικά ιστολόγια με διδακτικό προσανατολισμό.
Υλικό για την επιμόρφωση των σχολικών μονάδων της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ιωαννίνων
Από τη Σχολική Σύμβουλο Παρασκευή Νταλαούτη
Στο μάθημα αυτό θα δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες ώστε να υποστηρίξουμε το μάθημά μας αλλά και τους μαθητές μας χωρίς να περιοριζόμαστε από τον τόπο (Σχολική Αίθουσα) και τον χρόνο (Ωράριο Σχολείου).
Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  ()