Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7
Το μάθημα αυτό έχει δημιουργηθεί για σκοπούς παρουσίασης της πλατφόρμας σε εκπαιδευτκικούς πληροφορικής
Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθαίνουν τις οικονομικές συναλλαγές
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ερευνητική εργασία με θέμα: Διαδίκτυο Φίλος ή Εχθρός
Μια προσπάθεια γνωριμίας και εμπλοκής των μαθητών, του τμήματος Α3 του 2ου ΓΕΛ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, με εγκεκριμένα εκπαιδευτικά λογισμικά των Μαθηματικών στα πλαίσια της δραστηριοποίησης τους με την πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου.
Σχολικό έτος 2012-2013

Το μάθημα αυτό είναι το πλαίσιο της υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς της 1ης και 2ης Εκπαιδευτικών Περιφερειών Δημοτικής Εκπαίδευσης Χαλκιδικής που παίρνουν μέρος στο Δίκτυο Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7