Μαθήματα της σχολικής μονάδας: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Βοηθητικὸ ἠλεκτρονικὸ μάθημα γιὰ τὰ Μαθηματικὰ τῆς Β΄ Γυμνασίου

Βοηθητικὸ ἠλεκτρονικὸ μάθημα στὰ Μαθηματικά τῆς Α΄ Γυμνασίου.