Μαθήματα της σχολικής μονάδας: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)

Page:  1  2  3  4  ()

Το μάθημα αναφέρεται στην διδακτέα ύλη της Ν.Ε. Λογοτεχνίας για την Γ΄ Γυμνασίου, με πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, ασκήσεις και δυνατότητα διάδρασης ανάμεσα στους μαθητές και τον καθηγητή με την υποβολή μαθητικών εργασιών στον ιστότοπο και την περαιτέρω επικοινωνία και οργάνωση δραστηριοτήτων. 

Διδασκαλία του μαθήματος της ΝΕ. Γλώσσας με βάση τα ΔΕΠΣ και ΑΠΣ για τη σχολική χρονιά 2019-20.

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.

Γεωγραφία - Γεωλογία Α Γυμνασιου

Εκπαιδευτικό υλικό και χώρος εποκοινωνίας

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η επέκτασή του έξω από την τάξη με υποστηρικτικό υλικό (παραπομπές σε διαφορτικού είδους πηγες, ασκήσεις αξιολόγησης και αυτοαξιλόγησης κ.ά)

Το υλικό είναι βασισμένο στο βιβλίο «Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου

 "Γνωριμία" με τα μέλη του Ηλιακού συστήματος (από τι αποτελείται το Ηλιακό σύστημα). 

Βασικά χαρακτηριστικά (των βασικών) μελών του Ηλιακού συστήματος

Κατανόηση  και ερμηνεία φυσικών φαινόμενα (εποχές, εκκλείψεις, φάσεις κ.ά.)

Η εξέλιξη των ιδεών σχετικά με τη δομή και την εξέλιξη του Ηλικακού συστήματος

Σύνδέση γνώσεων από άλλα μαθήματα (μαθηματικά, φυσική, χημεια, βιολογια, γεωγραφία, στατιστική)  για την εξήγηση και την πρόβλεψη φαινομένων

 Μέσα και τις μεθόδους παρατήρησης

Μαθηματικα Α Γυμνασίου - Μέρος Α - Αλγεβρα

Διδακτέα ύλη

Με βάση το βιβλίο «Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά, Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου.

Μέρος Α  Άλγεβρα
Μέρος Β -Γεωμετρία

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Ι. Διδακτέα ύλη
Από το βιβλίο «Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου» των Ιωάννη Βανδουλάκη, Χαράλαμπου Καλλιγά,
Νικηφόρου Μαρκάκη, Σπύρου Φερεντίνου.
ΜΕΡΟΣ Α΄
Κεφ. 7ο: Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη)
7.8 Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό
7.9 Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο
7.10 Τυποποιημένη μορφή μεγάλων και μικρών αριθμών
Από το βιβλίο «Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου» των Παναγιώτη Βλάμου, Παναγιώτη Δρούτσα, Γεωργίου
Πρέσβη, Κωνσταντίνου Ρεκούμη:

ΜΕΡΟΣ Α΄
Κεφ. 1ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
1.1 Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις
1.2 Εξισώσεις α' βαθμού
1.4 Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων
Κεφ. 2ο: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
2.1 Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού
2.2 Άρρητοι αριθμοί – Πραγματικοί αριθμοί

Κεφ. 3ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
3.1 Η έννοια της συνάρτησης
3.2 Καρτεσιανές συντεταγμένες – Γραφική παράσταση συνάρτησης (χωρίς τις εφαρμογές 2 και 3).
3.3 Η συνάρτηση y= α x
3.4 Η συνάρτηση y = α x + β (χωρίς τις υποπαραγράφους: «Η εξίσωση της μορφής «
α x + β y = γ » και «Σημεία τομής της ευθείας  με τους άξονες»).
3.5 Η συνάρτηση -  υπερβολή
Κεφ. 4ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
4.1 Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός – Δείγμα
4.2 Γραφικές Παραστάσεις
4.5 Μέση τιμή – Διάμεσος (χωρίς την υποπαράγραφο: «Μέση τιμή ομαδοποιημένης κατανομής»)

ΜΕΡΟΣ Β΄
Κεφ. 1ο: ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
1.1 Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας
1.2 Μονάδες μέτρησης επιφανειών
1.3 Εμβαδά επίπεδων σχημάτων
1.4 Πυθαγόρειο θεώρημα
Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

2.1 Εφαπτομένη οξείας γωνίας
2.2 Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας (χωρίς την παρατήρηση β της σελίδας 143).
Κεφ. 3ο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ
3.1 Εγγεγραμμένες γωνίες
3.2 Κανονικά πολύγωνα
3.3 Μήκος κύκλου
3.5 Εμβαδόν κυκλικού δίσκου
Κεφ. 4ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ – ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ
4.2 Στοιχεία και εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου
4.3 Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου
4.4 Η πυραμίδα και τα στοιχεία της
4.6 Η σφαίρα και τα στοιχεία της

science

Η "επιστημονική μέθοδος" μελέτης των φυσικών επιστημών είναι ένας οργανωμένος τρόπος (μέθοδος) για να βρείτε το "γιατί συμβαίνει κάτι" ή τον τρόπο που συμβαίνει κάτι.

Η Φυσική όπως και οι άλλες επιστήμες ασχολείται και μελετά τα Φαινόμενα.

Ο Όμιλός μας αποτελείται από 23 μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου, λειτουργεί στο Πρότυπο Γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, κάθε Παρασκευή, 14.15 - 15.45 μ.μ. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γκόνου Ελένη (φιλόλογος).

Μια κωδικοποίηση χαρακτήρων αποτελείται από έναν κώδικα που συσχετίζει ένα σύνολο χαρακτήρων όπως πχ οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούμε σε ένα αλφάβητο με ένα διαφορετικό σύνολο πχ αριθμών , ή ηλεκτρικών σημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποθήκευση ,διαχείριση κειμένου σε υπολογιστικά συστήματα καθώς και η μεταφορά κειμένου μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Η λέξη κρυπτογραφία (αγγλ.: cryptography) προέρχεται από τα συνθετικά «κρυπτός» + «γράφω» και είναι ένα διεπιστημονικό γνωστικό πεδίο που ασχολείται με τη μελέτη, την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης με σκοπό την απόκρυψη του περιεχομένου των μηνυμάτων.

What happened to Pompeii in AD 79?

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Page:  1  2  3  4  ()