Μαθήματα της σχολικής μονάδας: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χημεία Β Λυκείου

ασκήσεις - θεωρία.

xm                

Απευθύνεται  σε μαθητές οι οποίοι επέλεξαν τη Χημεία ως ένα είτε κύριο είτε ως απαιτούμενο μάθημα για τον κύκλο των μεταλυκειακών τους σπουδών.

Ένα μάθημα που θα σας εισάγει στις αρχές προγραμματισμού στο scratch