ένα μάθημα πρακτικής εξάσκησης

Σειρά μαθημάτων με χρήση πολυμέσων και εκπαιδευτικών παιχνιδιών-ασκήσεων με βάση την ύλη του μαθήματος της Πληροφορικής Γυμνασίου.

Εισαγωγικα μαθήματα πληροφορικής για την Α Γυμνασίου.