Δοκιμαστικό μάθημα

Το μάθημα αφορά την διδασκαλία των Βασικών αρχών προγραμματισμού σε παιδιά δημοτικού σε περιβάλλον Scratch 2. Αποτελείται από αυτόνομα φύλλα εργασίας σε τρείς ενότητες και ένα Project εργασία