Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()

Κεφ 2

Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να γίνεται λόγος για Νέες Τεχνολογίες, για τη Λεωφόρο των Πληροφοριών και για μια νέα επιστήμη την Πληροφορική. Συχνά η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται ως Κοινωνία της Πληροφορίας.

  • Με ποιο τρόπο εισάγουμε δεδομένα στον υπολογιστή;
  • Με ποιους τρόπους μπορούμε να πάρουμε τα επεξεργασμένα δεδομένα;
  • Που αποθηκεύουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες;
  • Από ποια μέρη αποτελείται ο υπολογιστής;
  • Όλοι οι υπολογιστές έχουν την ίδια μορφή;

Ένα δοκιμαστικό μάθημα.

Θα μάθουμε περί ασφάλειας στο διαδίκτυο

Δοκιμαστικό μάθημα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθηματικών της Δ΄Αθήνας ο σχ.σύμβουλος Μαθηματικών Κ.Γαβρίλης σε συνεργασία με το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης διοργανώνουν ένα σεμινάριο τηλεκπαίδευσης για χρήση Τ.Π.Ε. στο μάθημα των μαθηματικών, ως συνέχεια σχετικού σεμιναρίου 36 ωρών που διεξήχθει το σχολικό ετος 2014-15 στο εργαστήριο πληροφορικής του Π.Π.ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Στόχος μας να διαπιστώσουν οι μαθητές αντιπολεμικά μηνύματα!

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους μαθητές των αιτίων που οδήγησαν στη δολοφονία του Κυβερνήτη με την εξέταση του οικονομικού/κοινωνικού πλαισίου.

Μέσα από την ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων οι μαθητές προσεγγίζουν το θέμα της θέσης της γυναίκας, όπως προβάλλεται σε αυτά.

Μέσα από την ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων οι μαθητές προσεγγίζουν το θέμα της θέσης της γυναίκας, όπως προβάλλεται σε αυτά.

Στόχος να διαπιστώσουν οι μαθητές αντιπολεμικά μηνύματα!

Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()