Σελίδα: ()  1 ...  9  10  11  12  13  14  15

Το μάθημα αυτό δημιουργήθηκε για να δείξει στους καθηγητές του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Moodle καθημερινά στα μαθήματα τους.


To ProCite είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την οργάνωση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση της λειτουργίας του.

Το μάθημα αυτό αποτελεί ουσιαστικά μία παρουσίαση του Βιβλιοθηκονομικού Πακέτου Virtua και απευθύνεται κυρίως σε βιβλιοθηκονόμους.
Σελίδα: ()  1 ...  9  10  11  12  13  14  15