Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους μαθητές των αιτίων που οδήγησαν στη δολοφονία του Κυβερνήτη με την εξέταση του οικονομικού/κοινωνικού πλαισίου.

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Δοκιμαστικό μάθημα χρήσης της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΠΣΔ.

Αυτό είναι το δοκιμαστικό μάθημα μου, εξάσκησης εξοικείωσης με την πλατφορμα.

Δημήτρης

Πρόκειται για δοκιμαστική λειτουργία της πλατφόρμας

Δοκιμαστικό μάθημα

Τηλεκπαίδευση 9/1/2015

Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()