Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()

Δοκιμαστικό μάθημα χρήσης της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του ΠΣΔ.

Αυτό είναι το δοκιμαστικό μάθημα μου, εξάσκησης εξοικείωσης με την πλατφορμα.

Δημήτρης

Πρόκειται για δοκιμαστική λειτουργία της πλατφόρμας

Δοκιμαστικό μάθημα

Τηλεκπαίδευση 9/1/2015

ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙς ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΤΩΝ Η/Υ

Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()