Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()

Βασικές εντολές τις γλώσσας προγραμματισμού LOGO

Αυτό είναι το πρώτο μου δοκιμαστικό μάθημα σε Moodle

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ

Περιγραφή.... δοκιμαστικού μαθήματος

Δοκιμαστικό μάθημα

Οι στόχοι του μαθήματος είναι να εξηγήσουμε τις βασικές έννοιες του Διαδικτύου, όπως:

  • Τι είναι το Διαδίκτυο και από τι αποτελείται;
  • Τι είδους υπηρεσίες μας παρέχει και πως μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε;
  • Γιατί το Διαδίκτυο παρομοιάζεται με «υπερλεωφόρο» των πληροφοριών;

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ
Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()