Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ
υπολογισμός εμβαδόν σχημάτων με geogebra
Εφαπτομένη , ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας. Τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 30, 45 και 60 μοιρών.
English (auto-detected) » Greek

English (auto-detected) » Greek

English (auto-detected) » Greek

English (auto-detected) » Greek

English (auto-detected) » Greek

English (auto-detected) » Greek

English (auto-detected) » Greek

English (auto-detected) » Greek

English (auto-detected) » Greek

English (auto-detected) » Greek

English (auto-detected) » Greek