Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()

Πολυώνυμα : βασικές έννοιες - πράξεις - δεξιότητες 

Αφορά  στο  μάθημα  Χημείας  της  Β  Γυμνασίου

Εξοικείωση με την Πλατφορμα.

Το συγκεκριμένο μάθημα αναπτύχθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες του τμήματος Β6 του 2ου ΓΕΛ Κομοτηνής στα πλαίσια του μαθήματος "Ερευνητική εργασία" για το σχολικό έτος 2015-16, με θέμα "Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης:  Ένας σύγχρονος τρόπος εκμάθησης" και στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές με την πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης moodle.

Κεφ 2

Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να γίνεται λόγος για Νέες Τεχνολογίες, για τη Λεωφόρο των Πληροφοριών και για μια νέα επιστήμη την Πληροφορική. Συχνά η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται ως Κοινωνία της Πληροφορίας.

  • Με ποιο τρόπο εισάγουμε δεδομένα στον υπολογιστή;
  • Με ποιους τρόπους μπορούμε να πάρουμε τα επεξεργασμένα δεδομένα;
  • Που αποθηκεύουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες;
  • Από ποια μέρη αποτελείται ο υπολογιστής;
  • Όλοι οι υπολογιστές έχουν την ίδια μορφή;

Ένα δοκιμαστικό μάθημα.

Σελίδα:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ()