12 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2016-17