12 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013-14