Μια ανοιχτή ομάδα συζητήσεων για οποιαδήποτε συζήτηση
Picture of ΑΝΘΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
σφαλμα στο download του οδηγού Windows 2000- 2003
by ΑΝΘΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - Σάββατο, 7 Ιούνιος 2008, 4:23 μμ
 

Προσπαθώ να κατεβάσω τον οδηγό που έχετε σε μορφή pdf αλλά μου βγαίνει σφάλμα στη διεύθυνση URL. Τι συμβαίνει;

 
Picture of Χριστόδουλος Βουτριαρίδης
Λειτουργικό Σύστημα windows 2000 και 2003
by Χριστόδουλος Βουτριαρίδης - Τρίτη, 3 Ιούλιος 2007, 10:17 πμ
 
Ο οδηγός αποτελείται από τις βασικές ρυθμίσεις των λειτουργικών συστημάτων, ιδέες για την διευκόλυνση της διδασκαλίας, καθώς και απαντήσεις στα πλέον συχνά ερωτήματα και προβλήματα. Εκτενέστερη αναφορά γίνεται στη δημιουργία και διαχείριση τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στα group policies τα ...Read the rest of this topic
(3 words)