Οι φίλιοι αριθμοί

Οι φίλιοι αριθμοί από το έτερος εγω

Δείτε το . Προσέξτε τον ορισμό των φίλιων αριθμό και γράψτε τον.

Αποδείξτε ότι οι αριθμοί 220 και 284 είναι πράγματι φίλιοι.