Γιόγκα

Γιόγκα: προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη γιοκ που σημαίνει ένωση. Η Γιόγκα είναι το σύστημα που ενώνει δυο αντίθετα, σώμα και πνεύμα, το άτομο με τον κόσμο. Επίσης δηλώνει την εξομάλυνση των αντιθέσεων στο σώμα  και το πνεύμα. 

» Γιόγκα Λεξικό (υπό κατασκευή στα ελληνικά μέσω του Μουντλ)