Ενδεικτικά αξιολογικά κριτήρια διδασκαλίας

Ενδεικτικά αξιολογικά κριτήρια διδασκαλίας


Εξαιρετικό

Πολύ καλό

Αποδεκτό

Ελλιπές

Περιεχόμενο

Πλούτος πληροφοριών απολύτως σχετιζόμενων με τη διδακτική ενότητα.

Μεγάλος πλούτος ιδεών και μάλιστα πρωτότυπων.

Απολύτως ξεκάθαρες θέσεις.

Εξαιρετική πειστικότητα.

Επάρκεια πληροφοριών σχετιζόμενων με τη διδακτική ενότητα.

Επαρκής ποικιλία και πρωτοτυπία ιδεών.

Ξεκάθαρες οι περισσότερες και βασικότερες θέσεις.

Μεγάλη πειστικότητα.

Περιορισμένες πληροφορίες, στην πλειονότητά τους σχετιζόμενες με τη διδακτική ενότητα, όμως ένας αριθμός τους δεν συνδέεται σαφώς με αυτή.

Περιορισμένη ποικιλία ιδεών, αρκετές από αυτές δεν είναι πρωτότυπες.

Αρκετές θέσεις δεν είναι ξεκαθαρισμένες.

Μέτρια πειστικότητα.

Λίγες πληροφορίες, οι περισσότερες από τις οποίες μάλιστα δεν συνδέονται με τη διδακτική ενότητα.

Φτώχεια ιδεών. Πολλές ιδέες είναι κοινότοπες.

Οι περισσότερες και βασικότερες θέσεις δεν είναι ξεκάθαρες.

Μικρή πειστικότητα.

Οργάνωση και συνέπεια

Η διδασκαλία είναι οργανωμένη άψογα (σε μέρη σαφώς διακεκριμένα και στενά συνδεδεμένα) και η πορεία δηλώνεται ξεκάθαρα (με αποκαλυπτική συνοχή και επιτυχείς μεταβάσεις).

Η σκέψη ρέει ομαλά και το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα.

Η οργάνωση είναι εμφανής, αν και δεν είναι άρτια: υπάρχουν μέρη που δεν είναι σαφώς διακεκριμένα και στενά συνδεδεμένα, ενώ σε κάποια σημεία χρειάζονται καλύτερες μεταβάσεις.

Η σκέψη στο μεγαλύτερο μέρος ρέει ομαλά και υπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις λογική συνέπεια.

Υπάρχει οργάνωση χαλαρή: δεν είναι σαφώς διακεκριμένα όλα τα μέρη και η συνοχή κατά τόπους υστερεί. Η μετάβαση σε πολλά σημεία δεν είναι αρκούντως ξεκάθαρη.

Η ροή της σκέψης δεν είναι πάντα απρόσκοπτη και δεν υπάρχει πάντα συνέπεια.

Δεν υπάρχει σαφής διαίρεση ούτε στενή σύνδεση μεταξύ των μερών.

Δεν υπάρχει εμφανής λογικός ειρμός που να χαρίζει ενότητα και συνέπεια στη σκέψη.

Δημιουργικότητα και Υλικό

Εξαιρετική πρωτοτυπία – μοναδικότητα / αυθεντικότητα.

Μεγάλη ποικιλία υλικών/μέσων, άριστη και πολύμορφη αξιοποίησή τους.

Συνειδητή προσπάθεια αποφυγής των έτοιμων λύσεων. Εμφανής πρωτοτυπία.

Επαρκής ποικιλία υλικών/μέσων και πολύ καλή αξιοποίησή τους.

Προτίμηση σε έτοιμες δοκιμασμένες λύσεις με μικρή συμβολή προσωπικής δημιουργικότητας. Περιορισμένη πρωτοτυπία.

Περιορισμένη ποικιλία υλικών/μέσων και μέτρια αξιοποίησή τους.

Απλή απομίμηση έτοιμων λύσεων. Παντελής έλλειψη πρωτοτυπίας.

Ένδεια υλικών/μέσων και ανεπαρκής χρήση τους δίχως φαντασία. Γεμάτη κουραστικές επαναλήψεις.

Χρήση πολυμέσων

Απολύτως αποτελεσματική χρήση των πλέον κατάλληλων πολυμέσων με τρόπο που αρμόζει στη διδακτική ενότητα, δεν αποσπά την προσοχή από το θέμα, αλλά το υπηρετεί.

Άριστη τεχνογνωσία και ισορροπημένη χρήση ποικίλων πολυμέσων.

Αποτελεσματική χρήση κατάλληλων πολυμέσων με τρόπο που υπηρετεί επαρκώς αν και όχι τέλεια τη διδακτική ενότητα και το θέμα.

Επαρκής γνώση της χρήσεως πολυμέσων αλλά όχι μεγάλης ποικιλίας.

Περιορισμένη, εν μέρει μόνο αποτελεσματική και αποσπασματική χρήση πολυμέσων όχι απολύτως κατάλληλων για την διδακτική ενότητα και το θέμα της.

Περιορισμένη γνώση της χρήσεως ορισμένων μόνο πολυμέσων.

Αποφυγή χρήσης κατάλληλων πολυμέσων ή αναποτελεσματική χρήση τους.

Μη ισορροπημένη χρήση των πολυμέσων: πολύ από ένα, όχι αρκετά από άλλο.

Αδυναμία σωστής χρήσης πολυμέσων.

Ικανότητες ομιλίας

Άριστη άρθρωση, κατάλληλη ένταση φωνής, σωστή έμφαση, σταθερός ρυθμός.

Εκφραστική στάση και άριστη επαφή με το κοινό.

Καθαρή άρθρωση αλλά όχι τόσο καλλιεργημένη. Η ένταση της φωνής και η έμφαση είναι μάλλον σωστές αλλά όχι αδιαλείπτως. Σταθερός ρυθμός με μικρές διακυμάνσεις.

Η σωστή στάση του σώματος και η επαφή με το κοινό χάνεται κάποιες στιγμές.

Μέτρια άρθρωση, ανεπαρκώς ελεγχόμενη ένταση φωνής και έμφαση, ασταθής ρυθμός.

Αμήχανη και μάλλον ανέκφραστη στάση σώματος. Περιορισμένη επαφή με το κοινό.

Κακή άρθρωση. Έλλειψη έμφασης (μονότονη ομιλία). Ο ομιλητής δεν ακούγεται ή μιλά πολύ δυνατά. Ο ρυθμός είναι πολύ αργός / γρήγορος.

Κακή στάση σώματος που δηλώνει έλλειψη ενδιαφέροντος. Δεν υπάρχει επαφή με το κοινό.

Ανταπόκριση ακροατηρίου

Ο ομιλητής χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο το απροσδόκητο, αποσπά την προσοχή του ακροατηρίου, χωρίς να φεύγει από το θέμα, το εμπλέκει στην παρουσίαση, και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του μέχρι το τέλος.

Εμπνέει ενθουσιασμό και εμπιστοσύνη.

Ο ομιλητής χρησιμοποιεί αρκετά ενδιαφέροντα "κόλπα" για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.

Κρατά την προσοχή του ακροατηρίου την περισσότερη ώρα.

Το ακροατήριο δεν πλήττει, αντιλαμβάνεται το θέμα και μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της σκέψης.

Ο ομιλητής χρησιμοποιεί μερικά όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικά τεχνάσματα για να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου, αλλά συχνά ξεφεύγει από το θέμα.

Αποσπά την προσοχή του ακροατηρίου μόνον περιστασιακά.

Το ακροατήριο μάλλον πλήττει, αντιλαμβάνεται το θέμα, αλλά δεν μπορεί να παρακολουθήσει πλήρως την πορεία της σκέψης.

Αδυνατεί να ελκύσει την προσοχή του ακροατηρίου.

Το ακροατήριο χάνει γρήγορα το ενδιαφέρον του, πλήττει και δεν μπορεί να αντιληφθεί το θέμα και το σκοπό της παρουσίασης.

Διάρκεια παρουσίασης

Ολοκλήρωση σε χρόνο που δεν αποκλίνει (+/-) από τον προβλεπόμενο πάνω από 2 λεπτά.

Ολοκλήρωση σε χρόνο που δεν αποκλίνει (+/-) από τον προβλεπόμενο πάνω από 5 λεπτά.

Ολοκλήρωση σε χρόνο που δεν αποκλίνει (+/-) από τον προβλεπόμενο πάνω από 8 λεπτά.

Ολοκλήρωση σε χρόνο που αποκλίνει από τον προβλεπόμενο πάνω από 8 λεπτά.

Last modified: Σάββατο, 17 Νοέμβριος 2012, 6:54 μμ