Καμπύλη προσφοράς στον τέλειο ανταγωνισμό (Θεωρία)