Η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης στον τέλειο ανταγωνισμό