Το κλίμα 1 - Εισαγωγή - Θερμοκρασία - Άνεμοι

Σχολιασμός εικόνων - Παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα  - Άνεμοι - Βίντεο (3:05)