Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

Η σημασία και οι χρήσεις της ελιάς και του ελαιόλαδου.
Visible groups: All participants

απολιθωμένα

Λείψανα ή αποτυπώματα φυτού ή ζώου, θαμμένα στη γη επί χιλιετίες που έγιναν σαν πέτρα.

Tags: