Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

Η σημασία και οι χρήσεις της ελιάς και του ελαιόλαδου.
Visible groups: All participants

τελετές

Ο Χριστιανισμός, από την εποχή της πρώτης εμφάνισής του, ενσωμάτωσε την ελιά και το λάδι στις λατρευτικές πρακτικές του:
Η πρώτη αναφορά γίνεται στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Νώε έστειλε, μετά τον κατακλυσμό, ένα περιστέρι για να διαπιστώσει αν είχαν αποτραβηχτεί τα νερά από την επιφάνεια της γης και αυτό γύρισε με ένα κλαδί ελιάς στο ράμφος του.

Χρησιμοποιείται σε τρία από τα Επτά Μυστήρια, στη Βάπτιση, στο Χρίσμα και στο Ευχέλαιο.

Κυριαρχεί στις νηστείες και στα ταφικά έθιμα, καίει στα καντήλια των εκκλησιών, στα εικονοστάσια στο σπίτι και αντιμετωπίζει τη βασκανία.

Tags: