Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

Η σημασία και οι χρήσεις της ελιάς και του ελαιόλαδου.
Visible groups: All participants

κύριο αγροτικό προϊόν

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στην παγκόσμια παραγωγή βρώσιμης ελιάς και τρίτη στην παραγωγή ελαιόλαδου.
Στη χώρα μας, 350.000 οικογένειες ζουν από την καλλιέργεια της ελιάς. Από αυτές, οι μισές βρίσκονται στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη.
Αναλυτικότερα, η Κρήτη παράγει το 30% του ελληνικού ελαιόλαδου, η Πελοπόννησος το 26%, η Μυτιλήνη το 10% και τα Ιόνια νησιά το 8%.
Το ελαιόλαδο καλύπτει το 80% της καταναλισκόμενης ποσότητας ελαίων-λιπών, αντίθετα με άλλες χώρες που η κατανάλωση του ελαιόλαδου είναι αρκετά χαμηλή.

Tags: