Η ελιά στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

Η σημασία και οι χρήσεις της ελιάς και του ελαιόλαδου.
Visible groups: All participants

δραστήριο

Βγάζει από την πέτρα λάδι

Tags: