Γενικά στατιστικά χρήσης
Ενότητες Μαθημάτων 10
Αριθμός Μαθημάτων 1838
Χρήστες ΠΣΔ που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία 60750
Δημιουργοί μαθημάτων 1490
Εκπαιδευτές 2351
Αριθμός Σπουδαστών στα μαθήματα 24799
Πηγές πληροφοριών
Σύνθεση κειμένων και ιστοσελίδων, συνδέσεις με αρχεία ή ιστοσελίδες και εμφανίσεις καταλόγων 6302
Πλήθος Βιβλίων (book) 268
Δραστηριότητες
Πλήθος Ομάδων συζητήσεων (forum) 3078
     Πλήθος μηνυμάτων στις Ομάδες συζήτησης 36097
Πλήθος Συζητήσεων (chat) 194
Πλήθος Κουίζ (quiz) 2117
     Πλήθος χρηστών που επιχείρησαν επίλυση 5519
     Πλήθος προσπαθειών 26876
Πλήθος Εργασιών (assignments) 523
     Πλήθος Εργασιών που υπεβλήθησαν 722
Πλήθος Ενοτήτων (lesson) 85
Πλήθος Λεξικών (glossary) 231
     Πλήθος καταχωρήσεων στα Λεξικά 2560
Πλήθος Wikis 365
     Πλήθος σελίδων που δημιουργήθηκαν με το Wiki 478

 

Στατιστικά στοιχεία για το διάστημα 01-10-2011 έως σήμερα
Αριθμός Νέων Μαθημάτων 1473
Νέοι Χρήστες της υπηρεσίας 53874
Νέοι Δημιουργοί μαθημάτων 1152
Πόσοι χρήστες χρησιμοποίησαν την υπηρεσία στο συγκεκριμένο διάστημα 55089