Γενικά στατιστικά χρήσης
Ενότητες Μαθημάτων 10
Αριθμός Μαθημάτων 1910
Χρήστες ΠΣΔ που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία 72743
Δημιουργοί μαθημάτων 1628
Εκπαιδευτές 2435
Αριθμός Σπουδαστών στα μαθήματα 26034
Πηγές πληροφοριών
Σύνθεση κειμένων και ιστοσελίδων, συνδέσεις με αρχεία ή ιστοσελίδες και εμφανίσεις καταλόγων 6715
Πλήθος Βιβλίων (book) 289
Δραστηριότητες
Πλήθος Ομάδων συζητήσεων (forum) 3192
     Πλήθος μηνυμάτων στις Ομάδες συζήτησης 36175
Πλήθος Συζητήσεων (chat) 197
Πλήθος Κουίζ (quiz) 2274
     Πλήθος χρηστών που επιχείρησαν επίλυση 6020
     Πλήθος προσπαθειών 29704
Πλήθος Εργασιών (assignments) 678
     Πλήθος Εργασιών που υπεβλήθησαν 810
Πλήθος Ενοτήτων (lesson) 85
Πλήθος Λεξικών (glossary) 239
     Πλήθος καταχωρήσεων στα Λεξικά 2593
Πλήθος Wikis 369
     Πλήθος σελίδων που δημιουργήθηκαν με το Wiki 484

 

Στατιστικά στοιχεία για το διάστημα 01-10-2011 έως σήμερα
Αριθμός Νέων Μαθημάτων 1545
Νέοι Χρήστες της υπηρεσίας 66018
Νέοι Δημιουργοί μαθημάτων 1290
Πόσοι χρήστες χρησιμοποίησαν την υπηρεσία στο συγκεκριμένο διάστημα 67202