Γενικά στατιστικά χρήσης
Ενότητες Μαθημάτων 10
Αριθμός Μαθημάτων 1829
Χρήστες ΠΣΔ που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία 60538
Δημιουργοί μαθημάτων 1489
Εκπαιδευτές 2342
Αριθμός Σπουδαστών στα μαθήματα 24888
Πηγές πληροφοριών
Σύνθεση κειμένων και ιστοσελίδων, συνδέσεις με αρχεία ή ιστοσελίδες και εμφανίσεις καταλόγων 6304
Πλήθος Βιβλίων (book) 266
Δραστηριότητες
Πλήθος Ομάδων συζητήσεων (forum) 3066
     Πλήθος μηνυμάτων στις Ομάδες συζήτησης 36071
Πλήθος Συζητήσεων (chat) 194
Πλήθος Κουίζ (quiz) 2109
     Πλήθος χρηστών που επιχείρησαν επίλυση 5513
     Πλήθος προσπαθειών 26813
Πλήθος Εργασιών (assignments) 508
     Πλήθος Εργασιών που υπεβλήθησαν 714
Πλήθος Ενοτήτων (lesson) 76
Πλήθος Λεξικών (glossary) 227
     Πλήθος καταχωρήσεων στα Λεξικά 2578
Πλήθος Wikis 363
     Πλήθος σελίδων που δημιουργήθηκαν με το Wiki 474

 

Στατιστικά στοιχεία για το διάστημα 01-10-2011 έως σήμερα
Αριθμός Νέων Μαθημάτων 1464
Νέοι Χρήστες της υπηρεσίας 53647
Νέοι Δημιουργοί μαθημάτων 1151
Πόσοι χρήστες χρησιμοποίησαν την υπηρεσία στο συγκεκριμένο διάστημα 54866