Γενικά στατιστικά χρήσης
Ενότητες Μαθημάτων 10
Αριθμός Μαθημάτων 1863
Χρήστες ΠΣΔ που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία 63000
Δημιουργοί μαθημάτων 1567
Εκπαιδευτές 2380
Αριθμός Σπουδαστών στα μαθήματα 24953
Πηγές πληροφοριών
Σύνθεση κειμένων και ιστοσελίδων, συνδέσεις με αρχεία ή ιστοσελίδες και εμφανίσεις καταλόγων 6495
Πλήθος Βιβλίων (book) 288
Δραστηριότητες
Πλήθος Ομάδων συζητήσεων (forum) 3115
     Πλήθος μηνυμάτων στις Ομάδες συζήτησης 36100
Πλήθος Συζητήσεων (chat) 194
Πλήθος Κουίζ (quiz) 2174
     Πλήθος χρηστών που επιχείρησαν επίλυση 5494
     Πλήθος προσπαθειών 26696
Πλήθος Εργασιών (assignments) 634
     Πλήθος Εργασιών που υπεβλήθησαν 752
Πλήθος Ενοτήτων (lesson) 85
Πλήθος Λεξικών (glossary) 236
     Πλήθος καταχωρήσεων στα Λεξικά 2578
Πλήθος Wikis 365
     Πλήθος σελίδων που δημιουργήθηκαν με το Wiki 479

 

Στατιστικά στοιχεία για το διάστημα 01-10-2011 έως σήμερα
Αριθμός Νέων Μαθημάτων 1498
Νέοι Χρήστες της υπηρεσίας 56185
Νέοι Δημιουργοί μαθημάτων 1229
Πόσοι χρήστες χρησιμοποίησαν την υπηρεσία στο συγκεκριμένο διάστημα 57385