ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Did you remember to make the first column something unique in your call to get_records? Duplicate value '16' found in column 'id'.
 • line 1005 of /lib/dml/mysqli_native_moodle_database.php: call to debugging()
 • line 1092 of /tag/lib.php: call to mysqli_native_moodle_database->get_records_sql()
 • line 513 of /tag/lib.php: call to tag_get_correlated()
 • line 155 of /tag/locallib.php: call to tag_get_related_tags()
 • line 95 of /tag/index.php: call to tag_print_description_box()
Did you remember to make the first column something unique in your call to get_records? Duplicate value '16' found in column 'id'.
 • line 1005 of /lib/dml/mysqli_native_moodle_database.php: call to debugging()
 • line 1092 of /tag/lib.php: call to mysqli_native_moodle_database->get_records_sql()
 • line 513 of /tag/lib.php: call to tag_get_correlated()
 • line 155 of /tag/locallib.php: call to tag_get_related_tags()
 • line 95 of /tag/index.php: call to tag_print_description_box()
Did you remember to make the first column something unique in your call to get_records? Duplicate value '16' found in column 'id'.
 • line 1005 of /lib/dml/mysqli_native_moodle_database.php: call to debugging()
 • line 1092 of /tag/lib.php: call to mysqli_native_moodle_database->get_records_sql()
 • line 513 of /tag/lib.php: call to tag_get_correlated()
 • line 155 of /tag/locallib.php: call to tag_get_related_tags()
 • line 95 of /tag/index.php: call to tag_print_description_box()


Related tags: ΜΟΥΣΙΚΗ

Users tagged with "ΔΙΑΒΑΣΜΑ": 8

 • Picture of ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
 • Picture of ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΗ
  ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΗ
 • Picture of ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 • Picture of ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
 • Picture of ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΔΗΜΑ
  ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΔΗΜΑ
 • Picture of ΦΩΤΕΙΝΗ ΨΙΡΟΛΙΟΛΙΟΥ
  ΦΩΤΕΙΝΗ ΨΙΡΟΛΙΟΛΙΟΥ
 • Picture of ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
 • Picture of ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
  ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ