Σελίδα: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...29   ()
Η πιλοτική προώθηση της επέκτασης του ωραρίου πέρα του διδακτικού, οδηγεί σε αλλοτρίωση του εκπαιδευτικού συνεισφέρει στο αρνητικό εργασιακό κλίμα και υποβαθμίζει την ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας.
Διδασκαλία των βασικών δεξιοτήτων και κανόνων του ποδοσφαίρου, ώστε οι μαθητές να μπορούν να παίζουν και να παρακολουθούν ικανοποιητικά το άθλημα αυτό.
Ένας εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης με όσους μαθητές και όσες μαθήτριες της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών και ειδικότερα στο Αδίδακτο Κείμενο.

12 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2016-17

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Β3 ΤΟΥ Π.Π. ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ.
Έκφραση Έκθεση για την τάξη Β2 του ΠΠ ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής
Σελίδα: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...29   ()