Καλώς Ήλθατε!

Η υπηρεσία Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου βασίζεται στο κορυφαίο διεθνώς σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης moodle(http://moodle.org).

Γενικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας:

1. Παρέχει ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας μέσω διαδικτύου

2. Προωθεί τη συμμετοχική και τη συνεργατική μάθηση

3. Υποστηρίζει διακριτούς ρόλους χρηστών: εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενος, δημιουργός μαθήματος, επισκέπτης και διαχειριστής

4. Παρέχει προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση μέσω ενοποίησης με την υπηρεσία καταλόγου του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

5. Ολοκληρώνεται με το σύστημα τηλεδιάσκεψης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Big Blue Button.

6. Έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο SCORM LMS-RTE.

Υπηρεσίες προς εκπαιδευτές:

1. Κάθε εκπαιδευτικός με λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορεί να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα (ανοικτά ή κλειστά) ηλεκτρονικά μαθήματα

2. Για την εύκολη δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος παρέχεται ένας εύχρηστος οδηγός σχεδίασης μαθημάτων.

3. Οι εκπαιδευτές μπορούν να δημιουργήσουν τεστ και ασκήσεις διαφόρων τύπων για την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα καθώς και να εξάγουν σε διάφορους τύπους αρχείων την βαθμολογία τους.

4. Οι εκπαιδευτές μπορούν να εξάγουν αναφορές σχετικά με την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα.

5. Οι εκπαιδευτές μπορούν να ανταλλάσουν μηνύματα με τους εκπαιδευόμενους, μέσω του φόρουμ συζητήσεων καθώς και του μηχανισμού ανταλλαγής on-line μηνυμάτων.

6. Οι εκπαιδευτές μπορούν να αναρτούν ανακοινώσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά μαθήματα που συντονίζουν.

7. Οι εκπαιδευτές μπορούν να διεξαγάγουν ηλεκτρονικές έρευνες για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους εκπαιδευόμενους.

8. Οι εκπαιδευτές μπορούν να συντηρούν προσωπικά ιστολόγια.

Υπηρεσίες προς εκπαιδευόμενους:

1. Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση ως εκπαιδευόμενος σε ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά μαθήματα, εφόσον έχει τα κατάλληλα δικαιώματα.

2. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν ένα διαδικτυακό προσωπικό προφίλ.

3. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέσω της πλατφόρμας τις ασκήσεις που τους έχουν ανατεθεί προς επίλυση.

4. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διατηρούν προσωπικά ιστολόγια.

5. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ανταλλάσουν μηνύματα μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτές των μαθημάτων, μέσω του φόρουμ συζητήσεων καθώς και του μηχανισμού ανταλλαγής on-line μηνυμάτων.

6. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εκπαιδευτικό υλικό κάνοντας χρήση λέξεων-κλειδιών.