Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...29   ()

Through this course you'll have the chance to brush up and practise your English with the help of some extra curricular activities. After all, learning English can also be fun, right?

The aim of this course is to help students get more practice in English in a funny, though, educational and interesting way while integrating skills and knowledge acquired in class.

Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και υποστήριξη των ερευνητικών εργασιών

Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και υποστήριξη των βιωματικών δράσεων

Σημειώσεις, ασκήσεις και εκπαιδευτικό υλικό στην ύλη της Φυσικής Γ΄ Λυκείου (Θετικών Σπουδών)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόκειται για μία πρόταση διδασκαλίας μικτής μάθησης για την ενότητα Στερεότυπες αντιλήψεις, Προκαταλήψεις και Ρατσισμός του μαθήματος της ΝΕ Γλώσσας Β Λυκείου.

The course is aiming at helping teachers improve their teaching practices concerning the teaching of Writing

Σελίδα: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...29   ()