Δοκιμαστικό μάθημα στα πλαίσια της τηλεκπαίδευσης 

Γλωσσα προγραμματισμού για την Στ τάξη Δημοτικού

Δοκιμαστικό μάθημα τηλεκπαίδευσης