Νέα του δικτυακού τόπου

 
 
Picture of Νίκη Λαμπροπούλου
Απάντηση: Μια πρόταση ως χείρα βοήθειας
by Νίκη Λαμπροπούλου - Παρασκευή, 2 Μάρτιος 2007, 8:36 μμ
 

Ευχαριστούμε Γιάννη!΄

όπως μόλις κατέθεσες, τα προβλήαμτα αυτά δε λύντονται ούτε από εμάς, ως -εκπαιδευτές, ούτε από τους τεχνικούς, και σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόβλημα των συμμετεχόντων! εξαρτάται από τον κρατικό προϋπολογισμό, να πληρωθούν αυτοί που δουλεύουν στο ΠΣΔ και είναι απλήρωτοι, να αγοραστούν γρήγορα μηχάνήματα, και το κυριότερο, να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι στα θέματα της διαδικτυακής εκπαίδευσης και της δυναιμκότητάς της για επαγγελματική επιμόρφωση και δια βίου μάθηση!

Παραδείγματα: Υπάρχει ο νόμος ΔΟΑΤΑΠ που απαγορεύει την έκδοση πιστοποιητικό από εκπ/κό οργανισμό εκτός αν το γράφει το καταστατικό του. Το ΠΙ έχει αφήσει τα προγράμματα ΤΠΕ απο το 2001, όπως φαίνεται πό την ιστοσελίδα του. Αυτο γίνεται όταν πολλές χώρες εξάγουν διαδφικτυακή εκπαίδευση και εμείς έχουμε πολλές δυνατοτητες να το κάνουμε για τις βαλκανικές χώρες.