Νέα του δικτυακού τόπου

 
 
Picture of Νίκη Λαμπροπούλου
Απάντηση: Μια προσωπική προσπάθεια wiki
by Νίκη Λαμπροπούλου - Δευτέρα, 19 Μάρτιος 2007, 10:27 μμ
 

Πολύ καλό Αχιλλέα, το βάζω κι εδώ>

Διαθεματικότητα και Νέες Τεχνολογίες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Jump to: navigation, search

Διαθεματικότητα[1] και Νέες Τεχνολογίες, Παραδείγματα

Το άρθρο γράφτηκε ως εξάσκηση στο εργαλείο wiki και στα πλαίσια του μαθήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: Μέθοδος Σχεδίων εργασίας (μέθοδος project) λεπτομέρειες στη διεύθυνση [2]

Στηριχτήκαμε αποκλειστικά στο βιβλίο των καθηγητών στο ΠΤΔΕ της Αθήνας, Αριστοτέλη Ράπτη ? Αθανασίας Ράπτη-Γαλανουδάκη: Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας, Τόμος Α΄, Αθήνα 2006, [3]

Το εκπαιδευτικό λογισμικό[4]είναι εκ φύσεως προϊόν διεπιστημονικής συνεργασίας , αφού για να κατασκευαστεί ένα πολυμεσικό ή άλλου είδους εκπαιδευτικό λογισμικό, απαιτείται να συνεργαστούν ειδικοί επιστήμονες διάφορων γνωστικών αντικειμένων, ψυχο-παιδαγωγοί, καλλιτέχνες, κ.ά.. Τα μέλη της ομάδας κατασκευής τους πρέπει να έχουν εισαχθεί σε βασικές έννοιες και αρχές των άλλων ειδικοτήτων, ώστε να υπάρχει μία βάση αλληλοκατανόησης και επικοινωνίας. Αν, δηλαδή, οι παιδαγωγοί και οι ειδικοί επιστήμονες είναι γνώστες των δυνατοτήτων της τεχνολογίας αλλά και οι τεχνολόγοι έχουν εξοικειωθεί με τις παιδαγωγικές αρχές που τα εργαλεία τους μπορούν να υποστηρίξουν, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο από το να βρίσκεται καθένας τους περιχαρακωμένος στην ειδικότητά του.

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν πως οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής λογισμικού, που εμπλέκει τους μαθητές σε εικονικές, αυθεντικές καταστάσεις οι οποίες από μόνες τους αποτελούν μία σύνθετη ολότητα με διεπιστημονικές εννοιολογικές συμπράξεις. Οι μαθησιακές δραστηριότητες, διάφορων ειδών και επιπέδων, υποστηρίζονται από τη δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών σε πληροφορίες και δεδομένα τα οποία καλούνται να επεξεργαστούν ενεργά και συλλογικά με τη βοήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων επεξεργασίας, δόμησης και παρουσίασης της παραχθείσας γνώσης με οπτικοποιημένες παραστάσεις και εργαλεία επίλυσης προβλημάτων. Μάλιστα με τα ανοικτά πολυμεσικά εργαλεία ένα θέμα μπορεί να εξακτινωθεί και να διερευνηθεί και σε άλλα γνωστικά πεδία, ενώ στη συνέχεια μπορεί να βελτιωθεί ή να αναθεωρηθεί. Οι μαθητές ουσιαστικά ανάλογα με τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους έχουν την δυνατότητα να επεκτείνουν ή να επικεντρωθούν σε ορισμένες διαστάσεις του θέματος. Κατ? αυτόν τον τρόπο η προσέγγιση και η ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων δεν γίνεται με γραμμικό τρόπο, αλλά ανοιχτό και ελεύθερο προσδίδοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διευκόλυνση που παρέχουν τα εργαλεία των ΤΠΕ κατά την εφαρμογή της μεθόδου του σχεδίου εργασίας (project).[5] Η μέθοδος αυτή προσφέρεται ιδιαίτερα για την εφαρμογή διαθεματικών προγραμμάτων και μπορεί να υποστηριχτεί με λογισμικό σε όλα της τα στάδια:

· Αφόρμηση-προβληματισμός: τα πολυμεσικά κείμενα και η προσομοίωση προσφέρονται για την ενεργοποίηση και εμπλοκή όλων των τομέων μιας προσωπικότητας στο υπό εξέταση θέμα.

· Οργάνωση ιδεών-εξακτίνωση εννοιών: μπορεί να γίνει από τις μαθητικές ομάδες με τη χρήση λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης.

· Τήρηση ημερολογίου και σημειώσεων

· Αναζήτηση πληροφοριών: Διαδίκτυο, ειδικά CD ROM, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και εγκυκλοπαίδειες, ακόμη και ειδικοί επιστήμονες προσεγγίζονται εύκολα και από όλους.

· Επεξεργασία πληροφοριών: μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων και λογιστικά φύλλα. Η συγγραφή και οργάνωση των κειμένων γίνεται με τη χρήση επεξεργαστών κειμένου.

· Διάλογος-συνεργασία: ο μαθητικός διάλογος, η αντιπαράθεση επιχειρημάτων και γενικά η εξ αποστάσεως συνεργασία διευκολύνεται με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και πολλών νεότερων εργαλείων όπως π.χ. η βιντεοδιάσκεψη.

· Παρουσίαση εργασιών: η αισθητική έκφραση των ιδεών και η παρουσίαση των εργασιών μιας ομάδας διευκολύνεται από τχρήση λογισμικού σχεδίασης, επεξεργασίας εικόνων, παρουσιάσεων ή την κατασκευή ιστοσελίδων.

· Μεταγνώση:[6] οι μεταγνωστικές νοητικές εργασίες διευκολύνονται ιδιαίτερα αφού κάθε στιγμή υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης και μελέτης τόσο του έργου τους όσο και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν. Αυτό επιτυγχάνεται με την κωδικοποίηση και την αποθήκευση των εξελικτικών σταδίων του project.

· Παρακολούθηση των εργασιών: οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις ατομικές και τις ομαδικές εργασίες ανά πάσα στιγμή, ώστε ο συντονισμός τους να γίνεται καλύτερος και η υποστηρικτική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών έγκαιρη και ουσιαστική.

· Αξιολόγηση του έργου:[7] Τα εσωτερικά κίνητρα μάθησης και οι δεξιότητες των μαθητών αναπτύσσονται χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε εξωτερικά κίνητρα όπως π.χ. η βαθμολογία. Άλλωστε η αξιολόγηση με ένα απλό βαθμό θα αδικούσε ένα σύνθετο αποτέλεσμα, όπως είναι οι εργασίες project, ενώ τα κριτήρια αξιολόγησης δεν μπορεί να είναι πάντοτε ομοιόμορφα και παραδοσιακά. Επίσης στις συλλογικές διαδικασίες μάθησης, μερικές φορές, είναι δύσκολο να διαχωριστεί η συμβολή του κάθε μέλους της ομάδας, αφού μοιράζονται ιδέες και ασχολούνται με διαφορετικές διαστάσεις της ίδιας ενότητας. Η ικανοποίηση των μαθητών προέρχεται συχνά από το δημιουργικό τρόπο αφομοίωσης της γνώσης. Οι παρουσιάσεις των ομαδικών εργασιών ευνοούν την έμμεση αυτοαξιολόγηση, αφού τα έργα μιλούν από μόνα τους. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να χρησιμοποιήσουν πολλά κριτήρια αξιολόγησης, όπως: εμπεριστατωμένη εργασία, σε βάθος και πλάτος μελέτη, ολοκληρωμένη προσέγγιση, πρωτοτυπία ιδεών, αισθητική παρουσίαση, εποικοδομητική συνεργασία μελών, επιστημονική μεθοδολογία, κριτική σκέψη, φαντασία και σχεδιασμός δράσης, έγκαιρη ολοκλήρωση, κ.ά., ώστε να αποφευχθεί η λογική της μιας πρωτιάς που μπορεί να αποθαρρύνει όσους δεν την κέρδισαν.