Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024, 7:37 πμ
Site: Τηλεκπαίδευση
Course: Τηλεκπαίδευση (Τηλεκπαίδευση)
Glossary: Glossary
B

Browser

Συντομία τουweb. Δύο από τους δημοφιλέστερους navigator και ο explorer. Και οι δύο είναι browser, δηλαδή μπορούν να απεικονίσουν εκτός από κείμενο και γραφικά. Οι πρώτοι internet ήταν διαφορετική και δεν υπήρχε ο video είναι συνήθη και πολλές φορές αναπόσπαστα μέρη των

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files