Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024, 8:36 πμ
Site: Τηλεκπαίδευση
Course: Τηλεκπαίδευση (Τηλεκπαίδευση)
Glossary: Glossary
C

Chat

Είναι ?ία υπηρεσία ?ε την οποία οι χρήστες συνδέονται ?έσω internet και επικοινωνούν μεταξύ τους πληκτρολογώντας αυτά που θέλουν να πουν.

Client

Ο client (πελάτης) είναι το πρόγρα??α ή ο χρήστης που ζητά και λα?βάνει δεδο?ένα από ?ία σχέση client/server. Για παράδειγ?α, ένας χρήστης στο internet είναι client στους servers όλων των sites που επισκέπτεται.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Cookies

Μερικές πληροφορίες που αποστέλλονται από ένα web server σε κάποιον web browser. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται ?ε τη ?ορφή ενός text file. Κάθε φορά που ο browser ζητάει ?ία ιστοσελίδα από τον web server, αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται πίσω σε αυτόν.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files