Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024, 6:57 πμ
Site: Τηλεκπαίδευση
Course: Τηλεκπαίδευση (Τηλεκπαίδευση)
Glossary: Glossary
H

HTML

(Hyper Text Markup Language) Η γλώσσα που χρησι?οποιείται κυρίως για να φτιάχνονται οι σελίδες στο internet.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

HTTP

(