Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024, 8:17 πμ
Site: Τηλεκπαίδευση
Course: Τηλεκπαίδευση (Τηλεκπαίδευση)
Glossary: Glossary
Α

Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Αυτού του είδους η τηλεκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών. Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από τη σύγχρονη. Στο είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση και η Συνεργαζόμενη Εκπαίδευση.

http://www.teleteaching.gr/SynchronousReport.doc

Μ

Μέθοδος Πρότζεκτ

Η Μέθοδος Πρότζεκτ είναι διδακτική μέθοδος. Είναι τρόπος εργασίας.Η ΜΠ προτείνεται συνήθως σε συνδυασμό με τη Μελέτη Πεδίου:

1. Μελέτη Πεδίου: προετοιμασία, παρατήρηση, συγκέντρωση στοιχείων, αξιολόγηση στοιχείων, αλληλοενημέρωση ομάδων.

 2. Μέθοδος Πρότζεκτ  

     1η Φάση: Επιλογή θέματος, καθορισμόςστόχων, σχεδιασμός εργασίας, συγκρότηση ομάδων, συλλογή πληροφοριακού υλικού και ταξινόμηση.

     2η Φάση:Υλοποίηση δραστηριοτήτων (παρατήρηση, καταγραφή στοιχείων, φωτογράφηση, καταγραφή απόψεων με ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις).

     3η Φάση: Εργασία στηνΤάξη οργάνωση πληροφοριών, διεξαγωγή εργασιών - πειραμάτων, συζήτηση-εξαγωγή συμπερασμάτων.

     4η Φάση: Κοινοποίηση αποτελεσμάτων, παρουσίαση του πρότζεκτ.

Π

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση βασίζεται κυρίως στο δίκτυο και στην ασύγχρονη πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος από τους εκπαιδευόμενους. Είναι σαφές ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί κάποιο λογισμικό για να πραγματοποιηθεί αυτό. Το λογισμικό αυτό ονομάζεται Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ή Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακού Υλικού (   LMS).

http://www.teleteaching.gr/e-learning.doc

Σ

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

Αυτού του είδους η τηλεκπαίδευση απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνεται σε ?πραγματικό χρόνο? και αφορά την ανταλλαγή απόψεων και εκπαιδευτικού υλικού. Η ταυτόχρονη εμπλοκή μπορεί να επιτευχθεί είτε με το να βρίσκονται στον ίδιο χώρο (τάξη κλπ.) είτε με το να είναι διασυνδεδεμένοι μέσω δικτύου που επιτρέπει την ανταλλαγή ήχου ή και εικόνας και αρχείων.

http://www.teleteaching.gr/SynchronousReport.doc