Σάββατο, 18 Μάιος 2024, 12:29 μμ
Site: Τηλεκπαίδευση
Course: Τηλεκπαίδευση (Τηλεκπαίδευση)
Glossary: Glossary
T

TCP/IP

(over Internet Protocol) Είναι το πρωτόκολλο ethernet συνδυασ?ένο ?ε τα πρωτόκολλα network layer και transport layer. Η εγκατάστασή του είναι υποχρεωτική για να έχετε πρόσβαση στο internet.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files