Τρίτη, 25 Ιούνιος 2024, 4:14 μμ
Site: Τηλεκπαίδευση
Course: Τηλεκπαίδευση (Τηλεκπαίδευση)
Glossary: Glossary
W

WAN

(Wide-Area Network) Είναι ένα δίκτυο Η/Υ που εξαπλώνεται σε ?ία γεωγραφική περιοχή. Αποτελείται από δύο ή περισσότερα lan. Oι H/Y ?πορούν να συνδέονται ?έσω δορυφόρων ή αφιερω?ένων γρα??ών (t1). Χαρακτηριστικό παράδειγ?α τέτοιου τύπου δικτύου είναι το internet.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

Web Camera

Είναι ?ία camera που συνδέεται συνήθως ?έσω usb. Τη χρησι?οποιούν όσοι κάνουν chat στο internet για να ?ιλάνε και να βλέπουν ?ε ποιον ?ιλάνε ταυτόχρονα.

Web Server

Το σύστη?α που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση όλων των clients που επισκέπτονται το site που φιλοξενεί.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files
Word document Wiki_Design_Principles.doc

Wiki

Το Wiki σύμφωνα με την περιγραφή του Ward είναι η πιο απλή on-line βάση δεδομένων που θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει.

Wiki είναι ένα τμήμα λογισμικού server, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας έναν web browser. Το Wiki υποστηρίζει υπερσυνδέσμους και έχει εύκολο συντακτικό για τη δημιουργία νέων σελίδων και διασυνδέσεις ανάμεσα στις δικές του σελίδες.

http://wiki.org/wiki.cgi?WhatIsWiki

 

Windows

Είναι το δη?οφιλέστερο λειτουργικό σύστη?α. ∆η?ιουργήθηκε από τη microsoft και ?ε αυτό εισήγαγε το γραφικό περιβάλλον στους Η/Υ και το multitasking.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files

WWW

(World Wide Web) Είναι ένα σύστη?α από internet servers που υποστηρίζει ειδικά δια?ορφω?ένα έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά γράφονται σε html και ?πορούν να περιέχουν γραφικά, ήχο, video ή links σε άλλα site.

http://www.computer4u.gr/c4u/content.aspx?lcode=files