Οδηγός Μαθήματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικης

Παιδαγωγική Διδακτική

Φεβρουάριος- Ιούνιος 2013

Καθηγητής: Δρ. Παναγιώτης Τυροβούζης Αίθουσα:8 Ημέρα και ώρα: Πέμπτη 16:00-19:00
E-mail tyrov@sch.gr www.smartbees.net  

Εγχειρίδιο: Μακρίδου Μπούσιου Δέσποινα, Θανάσης Γιουβανάκης, Χάιδω Σαμαρά, Κατερίνα Ταχματζίδου(2005) Θέματα Μάθησης και Διδακτικής Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας,Θεσσαλονίκη, Δικτυακός τόπος www.smartbees.net

Περιγραφή: Η Παιδαγωγική Διδακτική είναι ένα εισαγωγικό μάθημα που προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν με επιτυχία στα διδακτικά τους καθήκοντα, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. Αρχικά παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις που επιδίωξαν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της μάθησης, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους αυτές οι θεωρητικές προσεγγίσεις  εφαρμόζονται στη διδασκαλία των μαθημάτων και τέλος οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός από την στιγμή που θα αναλάβει τη διδασκαλία ενός μαθήματος, έως την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του.Το μάθημα της Παιδαγωγικής Διδακτικής συμβάλλει στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων για όσους επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες παρουσίασης των θέσεων τους σε ένα ευρύτερο κοινό.

Στόχοι: Οι φοιτητές μετά την παρακολούθηση του μαθήματος αναμένεται να:

 1. Μπορούν να περιγράφουν τις βασικές παιδαγωγικές θεωρίες και να αναγνωρίζουν την επίδρασή τους στις διάφορες εκπαιδευτικές και διδακτικές προσεγγίσεις.
 2. Να εφαρμόζουν το μοντέλο ADDIE στο διδακτικό σχεδιασμό ενός μαθήματος.
 3. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τη διδακαλία μιας διδακτικής ενότητας, δημιουργώντας ή συνδυάζοντας το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.
 4. Να χρησιμοποιούν εκπαιδευτική τεχνολογία  και να διερευνούν διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής της στη διδασκαλία ενός μαθήματος.
 5. Να αξιολογούν μια διδακαλία με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Δραστηριότητες του μαθήματος:

Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος της Παιδαγωγικής Διδακτικής προυποθέτει την ολοκλήρωση ορισμένων δραστηριοτήτων που περιγράφονται παρακάτω. Είναι δυνατή όμως και η επιλογή της συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις με βάση την ύλη που περιγράφεται στο σχετικό σύνδεσμο.

1. Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας

Κάθε ομάδα φοιτητών (1-2 άτομα) θα παρουσιάσει στο αμφιθέατρο μία διδακτική ενότητα από τη γνωστική περιοχή της Οικονομικής επιστήμης . Η χρονική διάρκεια της παρουσίασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 λεπτά. Κάθε ομάδα με την έναρξη της μικροδιδασκαλίας παραδίδει ένα αντίγραφο του σχεδίου μαθήματος που ετοίμασε στον διδάσκοντα.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 16/5, 23/5.

Οι φοιτητές, αφού εγγραφούν στον ιστότοπο www.smartbees.net,  πρέπει να δηλώσουν την ημερομηνία παρουσίασης που προτιμούν μέχρι τις 28/3/2013, εδώ (Ημερομηνίες παρουσίασης μικροδιδασκαλίας /Προσθήκη καταχώρησης) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία:

 • · Ονοματεπώνυμα σπουδαστών:
 • · Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
 • · Αριθμοί Μητρώου:
 • · Τίτλος Μικροδιδασκαλίας:
 • · Προτεινόμενη ημερομηνία παρουσίασης:
 • · Τίτλοι εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα κατασκευασθεί. (Αφορά την κατασκευή εκπαιδευτικού περιεχομένου, βλ. παρακάτω)

2. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (Ατομική)

Οι φοιτητές θα αναλάβουν μία εργασία δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση ενός η περισσότερων εκπαιδευτικών ή άλλων λογισμικών. (π.χ. το ελεύθερο πρόγραμμα wink (download εδώ), τα demo των viewletbuilder, demobuilder, Flash, Director). Εκπαιδευτικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα μπορεί να αναζητηθεί στη

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Οι φοιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν την εργασία αμέσως μετά την μικροδιδασκαλία τους.

1ο παράδειγμα: επίδειξη λειτουργιών δικτυακού τόπου

2ο παράδειγμα: Teliko.swf

3o παράδειγμα: Ανάλυση διαγραμμάτων

4ο παράδειγμα: επίδειξη συσκευής

3. Παρακολούθηση μικροδιδασκαλιών (Ατομική)

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει 10 μικροδιδασκαλίες, συγκεντρώνοντας 10 υπογραφές στο φύλλο δραστηριοτήτων.

Παραδοτέα

Στο τέλος του εξαμήνου κάθε φοιτητής θα πρέπει:

 • Να παραδώσει το φύλλο δραστηριοτήτων.
 • Να ανεβάσει στην ιστοσελίδα του μαθήματος την μικροδιδασκαλία και το εκπαιδευτικό υλικό που κατασκεύασε.

4. Πρόοδος

Συμμετοχή σε μία ηλεκτρονική δοκιμασία με ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου.

Πίνακας βαθμολόγησης:

 1. Μικροδιδασκαλία: 35%
 2. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού: 20%
 3. Παρακολούθηση-Αξιολόγηση μικροδιδασκαλιών 10%
 4. Πρόοδος: 35%

Μέθοδος διδασκαλίας:

Θα χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία μεθόδων μεταξύ των οποίων, διάλεξη, επίδειξη, συζήτηση, εργασία σε ομάδες, μαθητικά έργα και παρουσιάσεις, προσομοιώσεις, προβολή ταινιών, μικροδιδασκαλία.

Βιβλιογραφία:

Δημητρόπουλος Ε. (1989α) Εκπαιδευτική αξιολόγηση – μέρος δεύτερο: η αξιολόγηση του μαθητή, Αθήνα, Γρηγόρης.

Ματσαγγούρας Η., (2000) Στρατηγικές διδασκαλίας, Εκδ. Gutenberg Αθήνα

Μακρίδου Μπούσιου Δέσποινα, Θανάσης Γιουβανάκης, Χάιδω Σαμαρά, Κατερίνα Ταχματζίδου(2005) Θέματα Μάθησης και Διδακτικής Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας,Θεσσαλονίκη

Ψαλτόπουλος Ν. (1989) Γενική διδακτική, μέρος β’ (Διδακτική μεθοδολογία) - Οργανισμός ΕκδόσεωςΔιδακτικών βιβλίων

Whitehead,D., & Μακρίδου-Μπούσιου, Δ. (2000). Οικονομική Εκπαίδευση. Διδακτική των Οικονομικών. Αθήνα: Gutenberg.
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Μάιος 2013, 6:53 πμ