Βιβλίο ύλης Α1

Βιβλίο ύλης ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α1 2018-19

Τετάρτη  19-09-2017

Γνωριμία με τους μαθητές και οδηγίες για τη διεξαγωγή του μαθήματος  

Χάρτες    Είδη χαρτών και χρήσεις Θεματικοί χάρτες

Να κάνετε τις εργασίες που σας προτείνονται στις σελίδες 20 και 21Τετάρτη  26-09-2017

Χάρτες  Επανάληψη - κάναμε ένα κουίζ από το διαδραστικό βιβλίο

Εργασίες :  1) Παραμόρφωση (θέμα για συζήτηση)     2) Εγωκεντρικός χάρτης

Κλίμακα χάρτη Κάναμε παράδειγμα υπολογισμού πραγματικής απόστασης από το χάρτη και την κλίμακα του  Δόθηκαν δύο εργασίες στον ίδιο χάρτηΤετάρτη  03 -10 2018

 

Συζήτηση για τους εγωκεντρικούς χάρτες

Προφανώς δεν είναι θέμα ψυχολογίας αλλά προβολών και αποτύπωσης

Εγωκεντρικός χαρακτηρίστηκε από τον Osserman (H ποίηση του Σύμπαντος , 1995, σ.52) ο χάρτης που στην επιστημονική κοινότητα έχει όνομα Ισαπέχουσα Αζιμουθιακή προβολή (azimuthal equidistant projection)  ή/και Shortest-Route Projection    ενώ οι Μαθηματικοί τον αποκαλούν “Εκθετικό χάρτη”  

π.χ. ο χάρτης του ΟΗΕ

Συζήτηση για τις στρεβλώσεις της αποτύπωσης (Προβολή)

Κλίμακες εφαρμογή

Εισαγωγή στις Γεωγραφικές συντεταγμένες - Ορισμοί

Να διαβάσετε τις σελίδες 11-12-13 και να συμπληρώσετε τα κενά στις σελίδες 12 και 13 καθώς και το κουίζ

Δευτέρα 15-10-2018

Συζητήσαμε θέματα για τις θερμικές ζώνες και από την σύνδεση του κλίματος με τη θέση του τόπου Ελέγξαμε  τον πίνακα στην παράγραφο Α. 1.2

Θέματα που επίσης συζητήθηκαν

1) Ο πρώτος μεσημβρινός δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αυτόματα, όπως ο Ισημερινός, αλλά απαιτεί κοινή συμφωνία όλων των ανθρώπων,

2)  Πάνω σε κάθε χάρτη σημειώνεται ένας περιορισμένος αριθμός  μεσημβρινών, ενώ στην πραγματικότητα όμως ο αριθμός τους είναι άπειρος. Γιατί πρακτικά γίνεται αυτό;

 

Λογικά θα πρέπει να είστε σε θέση να απατήσετε:

Τι είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες;

Τι είναι οι παράλληλοι και τι προσδιορίζουν;

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος παράλληλος;

Τι είναι οι μεσημβρινοί και τι προσδιορίζουν;

Ποιος είναι ο κυριότερος μεσημβρινός

Σε τι μετριέται το γεωγραφικό μήκος και ποιες τιμές μπορεί να πάρει;

Σε τι μετριέται το γεωγραφικό πλάτος και ποιες τιμές μπορεί να πάρει;

Άλλες πηγές
Συντεταγμένες  - Geogebra 1   (εμφανίζει και αποκρύπτει τομές)

Συντεταγμένες  - Geogebra 2  (τι τιμές παίρνει το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος)

Βρες γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος

 

Άλλες ερωτήσεις1) Ερώτηση : Ποιά γεωγραφική συντεταγμένη προσδιορίζει ο παράλληλος ενός τόπου ;

2) Ερώτηση : Ποιά γεωγραφική συντεταγμένη προσδιορίζει ο μεσημβρινός ενός τόπου ;

3) Ερώτηση : Πώς πρέπει να μετακινηθούμε για να αλλάξει το γεωγραφικό πλάτος που βρισκόμαστε;

4) Ερώτηση : Ποιά γεωγραφική συντεταγμένη αλλάζει όταν κινούμαστε προς την ανατολή ή την δύση;

5) Ερώτηση : Ποιές από τις παρακάτω στήλες, περιέχουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες τόπου της Γης;

 

6) Ερώτηση : Τι αλλάζει στους τόπους με διαφορετικό γεωγραφικό πλάτος και γιατί;

7) Ερώτηση : Τι αλλάζει στους τόπους με διαφορετικό γεωγραφικό μήκος και γιατί;

8) Ερώτηση : Τι ονομάζουμε ωριαία άτρακτο;

9) Ερώτηση : Σε πόσες διαδοχικές ωριαίες ατράκτους μπορούμε να χωρίσουμε την επιφάνεια της Γης;

10) Ερώτηση : Τι διαφορά γεωγραφικού μήκους έχουν οι τόποι που βρίσκονται στην ίδια ωριαία άτρακτο;

11) Ερώτηση : Μία πόλη έχει γεωγραφικές συντεταγμένες 45Β και 32Α, ενω μιά άλλη έχει 75Ν και 28∆ . Ποιά από τις δύο βρίσκεται σε ψυχρότερη ώνη;  Τι διαφορά ώρας έχουν;

12) Ερώτηση : Ποιά είναι μεγαλύτερη κλίμακα, το 1:50000 ή το 1:20000;

13) Ερώτηση : Τι παρατηρούμε σ ́ έναν χάρτη όταν μεγαλώνει η κλίμακα του;

 

Δευτέρα 22-10-2018

 

Έλεγχος απαντήσεων στις ερωτήσεις

Β.1.2 Χωρίζοντας το φυσικό περιβάλλον σε ενότητες (ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα, λιθόσφαιρα, βιόσφαιρα)

Ιδιαίτερα θα πρέπει να κατανοήσετε τους λόγους για τους οποίους το φυσικό περιβάλλον του πλανήτη χωρίζεται σε μικρότερες ενότητες και με ποιο τρόπο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Νομίζω ότι στη μελέτη σας θα σας διευκολύνουν τα παρακάτω βίντεο

Β1.2 ατμόσφαιρα URL

Β1.2 Βιόσφαιαρα URL

Β1.2 Λιθοσφαιρα URL

Β1.2 Υδρόσφαιρα

τα οποία  είναι αποθηκευμένα σε χώρο του ΠΣΔ

Να συμπληρώσετε τις εικόνες στη σελίδα 37

 

Ο ιστότοπος του βιβλίου ύλης:  https://drive.google.com/open?id=1YeSPkfPlZZlNS5ACuD35VgucXzgYafFE

Ο ιστότοπος του μαθήματος: http://e-learning.sch.gr/course/view.php?id=1883

 

Αν δεν ανοίγουν τα βίντεο θα τα βρείτε εδώ

https://drive.google.com/open?id=1XiJC9VCaEOd4mDry_4mmR52C8F590ZkU

Κατεβάστε τα και δείτε τα
Δευτέρα 29 -10-2018

Συζητήσαμε σχετικά με  τις εικόνες στη σελίδα 37

Εδώ θα βρείτε προτεινόμενες  απαντήσεις https://grafis.sch.gr/index.php/s/a8iM3EY6FXAMtvk

 

Η βιόσφαιρα (σύνδεσμός από το διαδρστικό βιβλίο) και Βιόσφαιρα 2 Σκοπός της ανέγερσης του οικοδομήματος (Βιόσφαιρα 2) ήταν η προώθηση της έρευνας για την εξερεύνηση άλλων πλανητών. Έχει σύνδεσμό και στο σχετικό χάρτη Google.

 

1.2 Ερωτήσεις

Ποια είναι τα τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος;

Τι είναι η ατμόσφαιρα και τι περιέχει;

Τι είναι η λιθόσφαιρα και τι περιλαμβάνει;

Τι είναι η υδρόσφαιρα και τι περιλαμβάνει;

Τι είναι η βιόσφαιρα και τι περιλαμβάνει;

Ατμόσφαιρα:  

πρέπει να διακρίνετε τα στρώματα της ατμόσφαιρας που περιβάλλει τη Γη και να μπορείτε  να τα περιγράφετε

Πηγές

Παρουσίαση 

Διαίρεση της ατμόσφαιρας

Ατμοσφαιρα  στο Drive

Τροπόσφαιρα

2.1 Ερωτήσεις

Τι είναι η τροπόσφαιρα και τι περιλαμβάνει;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της στρατόσφαιρας;

Γιατί τα αεροπλάνα προτιμούν να πετούν στην στρατόσφαιρα;

Τι είναι η οζονόσφαιρα και ποιος είναι ο ρόλος της;

Τι είναι η ιονόσφαιρα και τι φαινόμενα παρατηρούμε σε αυτή; Γιατί λέγεται έτσι η ιονόσφαιρα ;

Πώς επιδρά η ατμόσφαιρα στις ακτινοβολίες και στους ήχους; Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε ατμόσφαιρα;

Πως θα βλέπαμε τον ουρανό χωρίς ατμόσφαιρα ;  

 

Δευτέρα 05 -11-2018

Η ατμοφαιρα της Γης  Σύντομη περιγραφή και η χρησιμότητα της

Τα επιμέρους στρώματα - Η ατμόσφαιρα της Γης - Η δομή

Επανάληψη

Διαγώνισμα Δευτέρα 12-11 (ότι κάναμε ως και 05-11-2018)    Επανάληψη

 Δευτέρα 12 -11-2018

Διαγώνισμα

Δευτέρα 19-1-2018

Ατμόσφαιρα - Επανάληψη

Η θερμοκρασία του αέρα

Παράγοντες που το επηρεάζουν τη θερμοκρασία του αέρα

Δείτε τα βίντεο

Βρίσκονται στον ιστότοπο του μαθήματος

Na απαντήσετε στις ερωτήσεις στη σελίδα 41

και να συμπληρώσετε τον πίνακα στη σελίδα 42

Δευτέρα 26-11-2018

Συζήτηση για τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα σε έναν τόπο και για τη δημιουργία και την κίνηση των ανέμων

Τύποι κλιμάτων και τοπικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα

Μπορείτε να δείτε τα βίντεο για να τα συζητήσουμε

Το κλίμα - Παγκόσμιοι παράγοντ

Κλίμα - Ορισμός   Κλίμα - Ορισμός - Διαφορά κλίματος καιρού  (Βίντεο 1:59)

Κλιματικοί τύποι    Κλιματικοί τύποι - Περιγραφή (Βίντεο 7:22)

Άνθρωποι και κλίμα   Σχολιασμός εικόνων (βίντεο 1:50)

Εργασία από το τετράδιο εργασιών  σ. 16 Ακολουθήστε τις οδηγίες και όσα είπαμε στο σχολείο.  

Δευτέρα  10 - 12 - 2018

Ο κύκλος του νερού

Ορολογία : Συζήτηση για τους όρους που εμπλέκονται στον υδρολογικό κύκλο.

Κάναμε την άσκηση : Βρες το σωστό δρόμο...

Να ξέρετε καλά τον υδρολογικό κύκλο ( Υδρολογικός κύκλος – ορολογία  

Να ξέρετε που οφείλεται αυτός ο κύκλος   Ποιος κινεί τον κύκλο), πως κατανέμεται το νερό στη φύση, ποιος είναι ο ρόλος των παγετώνων και πως σχηματίζονται τα παγόβουνα.

Συζήτηση: τι αναμένεται να συμβεί με την αύξηση της θερμοκρασίας;

Δευτέρα  17 - 12 - 2018

Β3.2  Ωκεανοί και θάλασσες

Θέση των ωκεανών ως προς τα ημισφαίρια και τις ηπείρους

Θάλασσες :  θέση ως προς τους ωκεανούς και τις ηπείρους

Να διαβάσετε τα αντίστοιχα κείμενα από το σχολικό βιβλίο χωρίς την υποπαράγραφο ... Μια βουτιά στον ωκεανό...

και να συμπληρώσετε τους αντίστοιχους πίνακες.

Μπορείτε να δείτε και τα αντίστοιχα βίντεο

Ωκεανοί και θάλασσες

Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε και τη σημασία των θαλασσών και των ωκεανών στη ζωή των ανθρώπων και στο παγκόσμιο οικοσύστημα.

Χάρτης με τους ωκεανούς και τις θάλασσες υπάρχει και στο τετράδιο εργασιών.

Δευτέρα  14 - 1 - 2019

Β3.2  Ωκεανοί και θάλασσες

Συζήτηση για Θέση των ωκεανών ως προς τα ημισφαίρια και τις ηπείρους και για την επίδραση στην εξέλιξη και διατήρηση της ζωής στον πλανήτη.

 

Ανάγλυφο θαλασσών:  Να διαβάσετε το αντίστοιχο κείμενο από το βιβλίο  και να δείτε το βίντεο

 

Θα πρέπει να ξέρετε να  απαντάτε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Ποιους ωκεανούς γνωρίζεις;

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση ωκεανός;

Ποιές είναι οι θάλασσες του Ατλαντικού ωκεανού;

Ποιές είναι οι θάλασσες του Ειρηνικού ωκεανού;

Ποιές είναι οι θάλασσες του Ινδικού ωκεανού;

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε βάθος ωκεανός και ποιο είναι το βαθύτερο του σημείο;

Γιατί οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι πηγή ζωής για τον πλανήτη;

Ποια είναι η σχέση της θάλασσας με την παραγωγή οξυγόνου πάνω στη γη;

Ποια είναι η σχέση της θάλασσας με το κλίμα μιας περιοχής;

Πώς ονομάζεται η υποθαλάσσια προέκταση της ξηράς μέσα στην θάλασσα και τι χαρακτηριστικά έχει ;

Ποιά είναι τα επόμενα 2 τμήματα που παρατηρούμε μετά την υφαλοκρηπίδα; Τι χαρακτηριστικά έχουν ;

Πως δημιουργήθηκαν τα υποθαλάσσια όρη; Δώσε κάποια παραδείγματα.

Δώσε τον ορισμό των εννοιών: αβυσσική πεδιάδα, μεσοωκεάνιες ράχες, τάφρος

Να φέρετε το τετράδιο εργασιών

 

Last modified: Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2019, 4:04 μμ