Κλίμα - Ορισμός

Κλίμα - Ορισμός - Διαφορά κλιματος καιρού  (Βίντεο 1:59)