Προσωπική συνάντηση με τον Τριαδικό Θεό της Βίβλου - Συνέπειες στη ζωή μας. Μάθημα της Α' Γυμνασίου - Ημερολόγιο έργου, Διαδραστικές ασκήσεις και δραστηριότητες

Γνωριμία & εξοικείωση με την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-μάθησης (e-learning) Moodle
του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα.

Β' τετράμηνο 2016-17
Τεχνολογία Β' Γυμνασίου
3ο Γυμνάσιο Βύρωνα
Παναγιώτης Κοσμόπουλος - ΠΕ17.04

Στο χώρο αυτό οι μαθητές της Α τάξης του 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης μπορούν να ενημερωθούν για την πορεια του μαθήματος, να αντλήσουν υλικό, να παραδόσουν εργασίες και να ενημερωθούν για την επίδοσή τους.

Το παρόν μάθημα αποτελεί μια προσπάθεια να αποσαφηνιστούν σημεία της ύλης του μαθήματος της Βιολογίας Α Λυκείου με τρόπο εύληπτο και ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της τυπικής εκπαίδευσης.

Μαθαίνοντας Γερμανικά στο Γυμνάσιο

για τη Χημεία της Α τάξης του 9ου ΓΕΛ Καρδαμιτσίων

Το παραπανω μάθημα απευθύνεται σε μαθητές της πέμπτης τάξης του δημοτικού. Καλύπτει μια μεγάλη ενότητα  του αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος "ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ ΤΟΝ Η/Υ"