Β' τετράμηνο 2016-17
Τεχνολογία Β' Γυμνασίου
3ο Γυμνάσιο Βύρωνα
Παναγιώτης Κοσμόπουλος - ΠΕ17.04

Στο χώρο αυτό οι μαθητές της Α τάξης του 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης μπορούν να ενημερωθούν για την πορεια του μαθήματος, να αντλήσουν υλικό, να παραδόσουν εργασίες και να ενημερωθούν για την επίδοσή τους.

Το παρόν μάθημα αποτελεί μια προσπάθεια να αποσαφηνιστούν σημεία της ύλης του μαθήματος της Βιολογίας Α Λυκείου με τρόπο εύληπτο και ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της τυπικής εκπαίδευσης.

Μαθαίνοντας Γερμανικά στο Γυμνάσιο

για τη Χημεία της Α τάξης του 9ου ΓΕΛ Καρδαμιτσίων

Το παραπανω μάθημα απευθύνεται σε μαθητές της πέμπτης τάξης του δημοτικού. Καλύπτει μια μεγάλη ενότητα  του αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος "ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΩ ΤΟΝ Η/Υ"

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές του Εσπερινού Γυμνασίου Αγρινίου και τις λυκειακές του τάξεις. Πιλοτική λειτουργία για τη Δ' λυκειακή τάξη. 

Εισαγωγικό μάθημα στις αρχές προγραμματισμού με scratch

Ένα μάθημα που θα σας εισάγει στις αρχές προγραμματισμού στο scratch.

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με scratch.

Εισαγωγικό μάθημα στις αρχές προγραμματισμού στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch.