Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών

Αυτό το μάθημα δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του σεμιναρίου ενδοεπιμόρφωσης του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: Πλατφόρμα moodle-Δημιουργία μαθήματος