Γνωριμία & εξοικείωση με την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-μάθησης (e-learning) Moodle
του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για μαθητές και εκπαιδευτικούς του 3ου Γυμνασίου Βύρωνα.