Μαθήματα της σχολικής μονάδας: 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ