Μαθήματα της σχολικής μονάδας: 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μεικτή τάξη, Γ' (2017-2018)

Ένα μάθημα που θα σας εισάγει στις αρχές του προγραμματισμού στο Scratch