Μαθήματα της σχολικής μονάδας: 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ένα μάθημα που θα σας εισάγει στις αρχές του προγραμματισμού στο Scratch